AFRIKKALAISLASTEN ÄIDINKIELELLÄÄN LUKEMAAN OPPIMISEN TURVAAMINEN – LAAJEMMAN HANKKEEN VALMISTELU (SWAHI)

Hanke toteutettiin Ulkoasiainministeriön tuella vuosina 2011-2012 pääosin Sambiassa. Lisäksi Keniassa kartoitettiin lasten lukutaitoa. Hankkeessa tuotettiin opettajille tutkittuun tietoon pohjautuvat lyhyet koulutusvideot lukemaan oppimisesta. Sambiassa tuotettiin myös animaatiovideo, jonka avulla lapset voivat oppia vokaaleja laulun avulla. Lisäksi pohjustettiin suurempaa hanketta, jonka tarkoituksena on edistää lukutaitoa Saharan eteläpuolisissa maissa.