Henkilörekisteritietojen käsittely Niilo Mäki Instituutissa

Niilo Mäki Instituutti (NMI) on monitieteinen tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka tuottaa uutta tietoa oppimisvaikeuksista, soveltaa tutkimustietoa käytännön toimijoiden tueksi ja sen kautta toimii kaikkien lasten ja nuorten oppimisen mahdollistajana. NMI on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan. NMI käsittelee toiminnassaan koulutukseen osallistuvien, tutkittavien, yhteistyötahojen ja henkilökunnan tietoja. Lisäksi NMI:n sidosryhmäyhteistyö saattaa edellyttää markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietojen … Jatka artikkelin Henkilörekisteritietojen käsittely Niilo Mäki Instituutissa lukemista