Huoltajille – varhaiskasvatus

Lukino-hanke lyhyesti

LUKINO-hanke on Niilo Mäki Instituutissa käynnissä oleva tutkimus- ja kehittämishanke, jossa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tutkimusta rahoittaa ja ohjaa Niilo Mäki Instituutti. Hanke etenee useassa vaiheessa. Keväällä 2022 kerätään normiaineistoa 5-6-vuotiaiden nopean nimeämisen arviointimenetelmään. Toivomme, että antaisitte lapsellenne luvan osallistua tutkimukseen.

Tämän osatutkimuksen tavoitteena on

 • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testiä ja kerätä siihen normit 5-6-vuotiailta. 
 • saada tutkimustietoa alle kouluikäisten nimeämisen taidoista. 

Miksi arviointivälineitä tarvitaan? 

 • Nopea nimeäminen tarkoittaa taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeus ennustaa lukemisen kehitystä. Jos nimeäminen on hidasta, se kertoo riskistä lukivaikeuksiin. Kun nämä vaikeudet tunnistetaan, voidaan lasta tukea taitojen kehittymisessä jo varhain. Tässä tutkimuksessa kerätään uudet normit nopean nimeämisen testiin.

Tutkimuksen toteutus keväällä 2022

 • Varhaiskasvatuksen henkilökunta lähettää lapsen kotiin tietoa tutkimuksesta.
 • Vanhemmat lukevat tutkimuksesta ja antavat luvan, että lapsi saa osallistua tutkimukseen. Luvan yhteydessä kysytään taustatietoja. Huoltajan ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää kysely.
 • Tutkimusassistentti tekee tehtävät lapsen kanssa päiväkotipäivän aikana.
 • Arviointi kestää noin 15-30 minuuttia lasta kohden ja sisältää nopean nimeämisen, kirjaintuntemuksen ja alkavan lukutaidon arviointitehtäviä.
 • Jos vanhempi on antanut luvan, opettaja saa tietää, miten lapsen tehtävät ovat sujuneet.

Tutkimuseettiset kysymykset

 • Lapsi voi osallistua tutkimukseen vain, jos huoltaja on antanut siihen luvan.
 • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos lapsi haluaa lopettaa, kerro siitä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Tutkimuksen voi lopettaa milloin vain. Syytä ei tarvitse kertoa.
 • Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten lapsi on onnistunut tehtävissä. Laita silloin viestiä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tai tutkimusryhmälle.
 • Lapsen henkilötietoja ei anneta ulkopuolisille. Vain tutkimusryhmä käsittelee niitä.

Tutkimukseen osallistuminen:

 • Kun olet lukenut tämän tiedotteen, kerro tutkimuksesta lapselle.
 • Olet saanut opettajan viestissä linkin. Linkistä pääset lomakkeeseen (tutkimussuostumus). Siinä annat lapsellesi luvan osallistua tutkimukseen. Jos se ei onnistu, pyydä paperinen lomake opettajalta.
 • Samalla sinulta kysytään myös muita tietoja lapsesta. Kiitos, kun täytät myös nämä tiedot.
 • Tutkimus tapahtuu päiväkodissa. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää lomake.
 • Lapsille kerrotaan tutkimuksesta myös päiväkodissa. Kaikki luvan saaneet lapset saavat osallistua. He saavat osallistumisestaan pienen palkkion. 
 • Täytä lomake xx.xx.2022 mennessä. Kiitos!

Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta! 

Tarkempia tietoja LUKINO-hankkeesta: 

Tutkimuksen rekisteritietolomake: www.nmi.fi/tietosuoja 

Lisätietoja Niilo Mäki Instituutista: www.nmi.fi 

Ystävällisin terveisin 

Pirita Korpivaara 
Projektisuunnittelija 
Niilo Mäki Instituutti 

(tavoitettavissa ma-to) 
p. 040 681 8950 
pirita.korpivaara@nmi.fi 

Riikka Heikkilä 
Vastaava tutkija 
Niilo Mäki Instituutti 

(tavoitettavissa ke-pe) 
p. 040 805 3884 
riikka.heikkila@nmi.fi