Huoltajalle – varhaiskasvatus

Tiedote huoltajalle: LUKINO-hanke 

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tutkimusta rahoittaa ja ohjaa Niilo Mäki Instituutti. Hanke etenee useassa vaiheessa. Keväällä 2023 kerätään normiaineistoa 5-vuotiaiden nopean nimeämisen arviointimenetelmään. Mukaan tarvitaan kaiken tasoisia lapsia. Ei haittaa, vaikka lapsi ei osaisi vielä kirjaimia tai numeroita. Toivomme, että antaisitte lapsellenne luvan osallistua tutkimukseen.

Tutkimuksen tavoitteena on

 • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testiä ja kerätä siihen normit 5-vuotiailta. 
 • saada tutkimustietoa alle kouluikäisten nimeämisen taidoista. 

Miksi arviointivälineitä tarvitaan? 

 • Nopea nimeäminen tarkoittaa taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeus ennustaa lukemisen kehitystä. Jos nimeäminen on hidasta, se kertoo riskistä lukivaikeuksiin. Kun nämä vaikeudet tunnistetaan, voidaan lasta tukea taitojen kehittymisessä jo varhain. Tässä tutkimuksessa kerätään uudet normit nopean nimeämisen testiin.

Tutkimuksen toteutus keväällä 2023

 • Varhaiskasvatuksen henkilökunta lähettää lapsen kotiin tietoa tutkimuksesta.
 • Vanhemmat lukevat tutkimuksesta ja antavat luvan, että lapsi saa osallistua tutkimukseen. Luvan yhteydessä kysytään taustatietoja. Huoltajan ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää kysely.
 • Tutkimusassistentti tekee tehtävät lapsen kanssa päiväkotipäivän aikana.
 • Arviointi kestää noin 15-30 minuuttia lasta kohden ja sisältää nopean nimeämisen, kirjaintuntemuksen ja alkavan lukutaidon arviointitehtäviä.
 • Jos vanhempi on antanut luvan, opettaja saa tietää, miten lapsen tehtävät ovat sujuneet.

Tutkimuseettiset kysymykset

 • Lapsi voi osallistua tutkimukseen vain, jos huoltaja on antanut siihen luvan.
 • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos lapsi haluaa lopettaa, kerro siitä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Tutkimuksen voi lopettaa milloin vain. Syytä ei tarvitse kertoa.
 • Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten lapsi on onnistunut tehtävissä. Laita silloin viestiä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tai tutkimusryhmälle.
 • Lapsen henkilötietoja ei anneta ulkopuolisille. Vain tutkimusryhmä käsittelee niitä.

Tutkimuksen hyödyt ja mahdolliset haitat 

 • Tutkimuksessa kehitetään välineitä, joilla voidaan tunnistaa nopean nimeämisen vaikeudet ja sitä kautta riski lukivaikeuksiin. Kun vaikeudet tunnistetaan, opettaja voi helpommin suunnitella tukea näille lapsille. 
 • Opettajat saavat tutkimuksesta tietoa, joka auttaa heitä kehittämään omaa työtään ja auttamaan lapsia. 
 • Jos huoltaja on antanut luvan, opettaja saa tietoa lapsen alkavan lukemisen taidoista. 
 • Tutkimuksesta ei pitäisi olla lapselle mitään haittaa. Jos tehtävä on vaikea, tutkimusassistentti voi antaa lapselle lisäaikaa tai taukoa, jos lapsi väsyy. Lapsi saa osallistumisestaan pienen palkinnon. 

Kerro lapselle tutkimuksesta ainakin nämä asiat:  

 • Lapsi pääsee tekemään tehtäviä hoitopäivän aikana.
 • Tutkimusavustaja ohjaa lasta tehtävien tekemisessä.
 • Tehtävien tekemisessä menee 15-30 min (kerro lapselle, kauanko aikaa se suunnilleen on, esimerkiksi lapsen tunteman lastenohjelman keston avulla tms.).
 • Tehtävissä lapsi tunnistaa kirjaimia, luettelee tuttuja asioita ääneen ja jos osaa jo lukea, tekee lyhyen lukemisen tehtävän. Ei haittaa, jos ei osaa.
 • Tehtäviä ei ole pakko tehdä, mutta tutkijoita auttaa, jos mahdollisimman moni lapsi osallistuu.
 • Lapsi saa kysyä tutkimuksesta vanhemmalta, opettajalta tai tutkimusavustajalta.
 • Lapsi saa osallistumisestaan pienen palkinnon.
 • Lapset, jotka ovat aikaisemmin olleet mukana tutkimuksessa, ovat pitäneet siitä.

Tutkimukseen osallistuminen:

 • Kun olet lukenut tämän tiedotteen, kerro tutkimuksesta lapselle.
 • Olet saanut opettajan viestissä linkin. Linkistä pääset lomakkeeseen (tutkimussuostumus). Siinä annat lapsellesi luvan osallistua tutkimukseen. Jos se ei onnistu, pyydä paperinen lomake opettajalta. Voit toimittaa paperisen lomakkeen opettajalle tai lähettää suoraan meille maksuttomalla palautusosoitteella: Niilo Mäki Säätiö / LUKINO, 5010787, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Kerrothan tällöin opettajalle, että lapsesi osallistuu tutkimukseen.
 • Samalla sinulta kysytään myös muita tietoja lapsesta. Kiitos, kun täytät myös nämä tiedot.
 • Tutkimus tapahtuu päiväkodissa. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää lomake.
 • Lapsille kerrotaan tutkimuksesta myös päiväkodissa. Kaikki luvan saaneet lapset saavat osallistua. He saavat osallistumisestaan pienen palkkion. 
 • Täytä lomake ____.___.2023 mennessä. Kiitos!

Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta! 

Ystävällisin terveisin 

Sara Huotari
Tutkimusassistentti
Niilo Mäki Instituutti
sara.huotari@nmi.fi

Riikka Heikkilä 
Vastaava tutkija 
Niilo Mäki Instituutti 

tavoitettavissa ma, to-pe) 
riikka.heikkila@nmi.fi 

Lisätietoja löydät myös täältä: