Opiskelijoille

Opinnäytetöiden tekeminen ja työskentely NMI:n hankkeissa

Useissa Niilo Mäki Instituutin hankkeissa on mahdollisuus tehdä opinnäytetöitä opintojen eri vaiheissa. Hankkeissa tehtävät opinnäytetyöt pyritään ohjaamaan tutkimusryhminä. Samassa hankkeessa voi olla eri vaiheessa olevia opiskelijoita useammasta tiedekunnasta tai oppiaineesta. Suurin osa Niilo Mäki Instituutissa tehtävästä tutkimuksesta on soveltavaa tutkimusta. Hankkeisiin osallistuminen mahdollistaa perehtymisen oman opiskelualan käytäntöihin.

Monissa hankkeissa tarvitaan myös työvoimaa eri pituisiin työsuhteisiin.

Alla ajankohtaiset ilmoitukset:

Harjoittelijaksi koulutustoimintaan

Kiinnostaako harjoittelu koulutustiimissä?

Tule harjoittelijaksi Niilo Mäki Instituuttiin. Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Niilo Mäki Instituutin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Harjoitteluun voi sisältyä esimerkiksi seuraavanlaisia tehtäviä: koulutusten järjestämistä, koulutussuunnittelua, asiakashallintojärjestelmätöitä, tekstien muokkaamista ja oikolukua, verkkokaupan ja internetsivujen päivittämistä, koulutuksista tiedottamista ja markkinointia, artikkeleiden tai tiedotteiden kirjoittamista.

Harjoitteluun on avoin hakuaika.

Meillä voit myös suorittaa "Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin" erityispedagogiikan harjoittelun.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Mirja Myllykoski
mirja.myllykoski@nmi.fi
050 373 2118

Maria Rintanen
maria.rintanen@nmi.fi
050 441 3686