Opiskelijoille

Opinnäytetöiden tekeminen ja työskentely NMI:n hankkeissa

Useissa Niilo Mäki Instituutin hankkeissa on mahdollisuus tehdä opinnäytetöitä opintojen eri vaiheissa. Hankkeissa tehtävät opinnäytetyöt pyritään ohjaamaan tutkimusryhminä. Samassa hankkeessa voi olla eri vaiheessa olevia opiskelijoita useammasta tiedekunnasta tai oppiaineesta. Suurin osa Niilo Mäki Instituutissa tehtävästä tutkimuksesta on soveltavaa tutkimusta. Hankkeisiin osallistuminen mahdollistaa perehtymisen oman opiskelualan käytäntöihin.

Monissa hankkeissa tarvitaan myös työvoimaa eri pituisiin työsuhteisiin.

Alla ajankohtaiset ilmoitukset: