Omat työkalut

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Niilo Mäki Instituutissa tutkitaan lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia sekä oppimisvaikeuksien kuntoutusta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja oppimisvaikeuksien arvioimiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja kuntouttamiseksi. Keskeisiä tutkimusalueita ovat lukemaan oppiminen ja lukemisvaikeudet, kirjoittamisen erityisvaikeudet, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuushäiriöt, motoriset koordinaatiohäiriöt sekä oppimisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus.

Tutkimus NMI:ssa on monitieteellistä. Oppiaineista vahviten ovat edustettuina neuro- ja kehityspsykologia, erityispedagogiikka ja kasvatustiede. Tutkimusryhmissä on lähes aina mukana kumppaneita myös NMI:n ulkopuolelta. Suomalaisista tutkimusyhteistyökumppaneista tärkeimmät ovat eri yliopistot, erityisesti Jyväskylän yliopisto.

Pääasiassa NMI:ssa tehtävä tutkimus on soveltavaa tutkimusta. Tehtävä tutkimus liittyy yleensä kehittämishankkeisiin. Toiminnan lähtökohtana onkin tutkimuksen ja käytännön työn nivominen toisiinsa siten, että tutkimuksen tuoma tieto saadaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sovellettua käytännön toimintaan.

Niilo Mäki Instituutti toteuttaa yhteistyössä eri rahoittajien ja kumppaneiden kanssa oppimisvaikeuksiin ja oppimiseen liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita.Voit tutustua meneillä oleviin hankkeisiin, niiden tavoitteisiin ja toimintaan. Mikäli olet kiinnostunut hanketoiminnasta ja haluat olla yhteydessä hankkeiden vastaaviin, hankesivulta löytyvät yhteystiedot.

 

Hankkeet
Kuvaukset nykyisistä ja päättyneistä hankkeista löydät täältä

Ilmaiset materiaalit
Esitteet, tiedotteet ja vapaasti jaettavat luentomateriaalit löydät täältä.

Tutkimusjulkaisut
Luettelon NMI:n tutkimusjulkaisuista löydät täältä.

Myytävät julkaisut ovat nähtävissä toimitiloissamme osoitteessa Kauppakatu 39 A, 3. krs, Jyväskylä toimistoaikana, kuten myös monissa alan tapahtumissa ja koulutuksissamme.

tutkimus