Omat työkalut

Ideoista käytäntöön: Kasvatuksen ja opetuksen toimivat työkäytännöt esiin

Kilpailuun osallistuminen on päättynyt!

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta Niilo Mäki Instituutin perustamisesta. Niilo Mäki Säätiö avaa Niilo Mäki Instituutin juhlavuonna Ideoista käytäntöön -kilpailun. Se on tarkoitettu kouluille, päiväkodeille, kerhoille, neuvoloille tai muille lasten kanssa työskenteleville tiimeille. Kilpailun avulla etsitään uusia, toimivia työelämän käytäntöjä, jotka liittyvät oppimisen ongelmien havaitsemiseen tai oppimisen tukemiseen. Työkäytännöt voivat olla kasvatuksen, opetuksen tai arkipäivän toimintatapoja.

 Miten te toimitte tai työskentelette uudella tavalla? Kertokaa oman tiiminne uusista toimivista kasvatuksen, opetuksen tai arkipäivän toimintatavoista, jotka liittyvät oppimisen ongelmien havaitsemiseen tai oppimisen tukemiseen.

 Palkinto: Parhaalle innovatiiviselle työkäytännölle myönnetään 1000 euron palkinto.

Julkistaminen: Kilpailun voittanut työkäytäntö julkistetaan juhlavuoden päätösseminaarin yhteydessä.

Kilpailun ohjeet ja säännöt: Kilpailuun osallistuminen edellyttää koko tiimin osallistumista.

Liitä kilpailutyöhön tiedot tiimistä ja yhdyshenkilöstä. Laadi yhteenveto (max. 10 sivua), jossa kuvaat työkäytännön syntyä ja toimintaa.

• Mistä lähditte liikkeelle,

• miten ideointi, suunnittelu ja tekeminen eteni,

• miten idea toimii käytännössä.

Kilpailutyötä ei palauteta ja NMI:llä on oikeus julkaista työt Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehdessä NMI Bulletinissa.

Töiden lähettäminen: Lähettäkää kilpailutöiden kuvaukset viimeistään 10.8.2015 osoitteella:

Niilo Mäki Instituutti/työkäytänteet, PL 35,40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO.

Liittäkää mukaan kilpailutyön nimi, yhteyshenkilö, yhteystiedot sekä tiimin jäsenten nimet.

Töiden arvostelu: Kilpailuun osallistuneet työkäytännöt arvostellaan sen mukaan, kuinka innovatiivisia ja toimivia ne ovat. Arvostelun suorittaa asiantuntijaraati, joka koostuu Niilo Mäki Instituutin sekä Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan ja psykologian laitosten edustajista.

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Maria Haakana, maria.haakana@nmi.fi, puh. 050 361 0973