Omat työkalut

Mikä on Lastentutkimusklinikka?

 

Lastentutkimusklinikka on Jyväskylän kaupungin perheneuvolan ja Niilo Mäki Instituutin yhdessä ylläpitämä yksikkö, joka on erikoistunut lasten oppimisen esteiden tutkimiseen ja oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Lastentutkimusklinikka palvelee Keski-Suomen aluetta.


Lastentutkimusklinikan toiminta on suunnattu alakouluikäisille lapsille, joilla on erityistä oppimisvaikeutta tai kehityksellisiä vaikeuksia. Oppimisvaikeudet liittyvät usein lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan taitojen oppimiseen. Ne voivat ilmetä myös esimerkiksi tarkkaavuuden pulmina, motorisina vaikeuksina tai kielellisinä vaikeuksina.


Lastentutkimusklinikalla annetaan myös oppimisvaikeuksiin liittyvää konsultaatiota ja työnohjausta Keski-Suomen alueen psykologeille.

Lähetteen voi tehdä psykologi tai lääkäri. Kun lähetettä suunnitellaan, on tärkeä varmistaa, että lapsen koulunkäynnin vaikeuksien taustalla on oppimisvaikeutta tai kehityksellisiä vaikeuksia. Pyskologin tutkimuksista saa olla kulunut korkeintaan vuosi aikaa.  

 

Aineiston keruu tieteellistä tutkimusta varten


Lastentutkimusklinikalla tehtävien tutkimusten ensisijainen tarkoitus on lapsen oppimisvaikeuksien syiden selvittäminen ja tarvittavan tuen löytäminen yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa. Samalla kerätään aineistoa Niilo Mäki Instituutissa tapahtuvaa tieteellistä tutkimusta varten. Lastentutkimusklinikalla on käynyt lähes 1500 lasta, joista on kertynyt mittava tutkimusaineisto. Tämä aineisto osaltaan vaikuttaa entistä parempaan oppimisvaikeuksien ymmärtämiseen.

 

Luottamuksellisuus


Kaikki oppimisvaikeustutkimuksiin liittyvät lasta ja hänen perhettään koskevat asiat ovat ehdottoman luottamuksellisia. Tutkimuksissa esiin tulevista asioista kerrotaan muille yhteistyötahoille ainoastaan perheen suostumuksella.