Omat työkalut

Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä -koulutukset


Seuraavia koulutuksiamme on mahdollista saada NMIstä tilauskoulutuksina:

Lisätietoja tilauskoulutuksista.

TIETOTEKNIIKKAA ERITYISOPETTAJAN ARJESSA

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Haluatko mahdollisuuden rauhassa perehtyä ja harjoitella tietotekniikan hyödyntämistä erityisopetuksessa? Koulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön työkaluja, joita voit toteuttaa omassa työpaikassasi olemassa olevilla laitteilla ja ohjelmilla.
Taulukkolaskentaohjelman hyödyntäminen dokumentoinnissa ja tilastoinnissa
Esitysgrafiikan (Power point) hyödyntäminen erityisopetuksessa. Esitellään ja laaditaan harjoituksia, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa, esim. väläytyskortit
Tekstinkäsittelyohjelmien hyödyntäminen erityisopetuksessa. Esitellään ja laaditaan harjoituksia, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa tekstinkäsittelyohjelmilla.
Valmiiden materiaalien käyttöönotto ja hyödyntäminen erityisopetuksessa.
Tämä käytännönläheinen koulutus toteutetaan tietokoneluokassa.

TEKNOLOGIA-AVUSTEISET MENETELMÄT OPPIJOIDEN TUKENA. EKAPELI-KÄYTÄNTÖ  tietokoneluokassa

KOHDERYHMÄT: Esi- ja alkuopetuksen henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
LukiMat, mitä sieltä löytyy ja mihin sitä voi hyödyntää?
Ekapelin eri versiot, Ekapeliin rekisteröityminen ja pelien käyttöönotto, pelaajien lisääminen peliin, Ekapeli-palvelimen käyttö
Ekapeli-matikan ja Numerorata-pelin käyttö
Ekapelistä saatavien tulosten tulkitseminen
Neuren käyttöönotto koululla
Ekapeliin, Numerorataan, Neureen ja palvelimeen liittyvät pulmat, vastauksia koulutukseen tulijoiden kysymyksiin ja pulmiin

LukiMatin sisällöt perustuu viimeisimpään tutkimustietoon. Neuressa harjoittelun voi kohdentaa eli harjoitellaan juuri sitä taitoaluetta, missä ongelmia on.

LUKIMAT -TIETOPALVELUN KÄYTTÖ

KOHDERYHMÄT: Esi- ja alkuopetuksen henkilökunta, koulupsykologit, jotka toivovat yksityiskohtaista opastusta LUKIMAT-materiaalien käyttöön.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus koostuu neljästä verkkoluentokokonaisuudesta, joista jokainen sisältää ensin 45 minuutin verkkoluennon ja siitä reilun viikon päästä "kyselykerran", jolloin voi kysyä ja käydä läpi verkkoluennolle annettua pientä harjoitustehtävää ja sen aikana ilmenneitä kysymyksiä

EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN JA SUJUVAN LUKEMISEN TUKENA
Koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä

KOHDERYHMÄT: Opettajat ja erityisopettajat sekä koulunkäynnin ohjaajat, jotka opettavat lapsia esiopetuksesta kolmanteen luokkaan.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukemaan oppiminen ja siinä ilmenevät vaikeudet
Lukemisen sujuvuuden kehittyminen ja sujuvuuden ongelmat
Ekapeli lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden tukena
Ekapelin käyttö opetuksessa
Ekapelistä saatavan palautteen merkitys oppijan harjoitusmotivaatiolle
Ekapelin versiot, käytännön opastusta pelin ja palvelun käyttöön
LukiMat -palvelu: tietoa ja taitoa lukivaikeudesta

Koulutuskokonaisuus koostuu yhdestä verkkovälitteisesti toteutetusta opetuspäivästä sekä kahdesta lähiopetuspäivästä. Koulutukseen sisältyvässä oppimistehtävässä perehdytään Ekapelin eri versioihin ja toteutetaan luokassa harjoittelujakso Ekapelillä. Toiselle lähijaksolle osallistuja tarvitsee mukaansa oman kannettavan tietokoneen.

EKAPELI JA LUKEMAAN OPPIMINEN – TEORIA

KOHDERYHMÄT: Esi- ja alkuopetuksen henkilökunta, koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Milloin lukemaan oppiminen on lapselle haastavaa?
Miten lapsen lukemaan oppimista voidaan tukea esiopetusiässä/ekaluokalla?
Tietoverkkovälitteinen lukemisen ja matematiikan oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat Ekapeliympäristön esittely, sis. mm uuden tablettiversion esittelyn Ekapeli ja lukemaan oppiminen - Kenelle Ekapeli sopii ja kokemuksia pelin käytöstä
 
LUKIMAT: OPPIMISEN SEURANTA JA TULOSTEN ANALYSOINTI VERKOSSA

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
koulutusta Ekapelipalvelimista ja analysointimenetelmistä.
1. Neure: matemaattisten perustaitojen arviointi
2. Neure: arviointitulosten arviointi
3. Ekapeli: Ekapeli-palvelimen käyttö, mm. oppilaan lisääminen ja oppilaiden
 tietojen tarkastelu
4. Ekapeli: Ekapelin tulosten analysointi Ekapeli-palvelimella