Omat työkalut

Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 2014–2015

Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen täydennyskoulutushanke toteutetaan vuosina 2014–2015. Koulutuskokonaisuus vahvistaa opetustoimen henkilöstön osaamista oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tukemisessa.

Hankkeen päätavoitteena on yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan hyvinvoinnin, osallisuuden ja yksilöllisen osaamisen vahvistaminen. Tutkimukseen perustuvien arviointi- ja tukitoimien avulla pyritään siihen, että ennaltaehkäisevät, varhaiset ja syrjäytymistä ehkäisevät toimintamallit siirtyisivät pysyvästi osaksi koulun sekä oppilashuollon toimintamalleja. Lisäksi tavoitteena on antaa opetustoimen henkilöstölle ammatillisia valmiuksia vastata tuen tarpeessa olevien lasten oppimisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen, jolloin myös oppimistuloksia voidaan parantaa. Hankkeella pyritään tukemaan koko työyhteisön kehittymistä ja yhteisöllistä oppimista siten, että koulutuksissa saavutettu tietotaito ei jäisi ainoastaan koulutukseen osallistuneen henkilön osaamiseksi vaan siirtyisi mahdollisimman tehokkaasti myös osaksi työyhteisön osaamista ja kehittämistä.

Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen -hankkeen koordinoi ja toteuttaa Niilo Mäki Instituutti. Onerva Mäen koulu toimii hankkeessa yhteistyökumppanina.

Hankkeen tulossa olevat koulutukset:

Toiminnanohjauksen, luokanhallinnan ja työrauhan kolmiportainen tuki

 • Etsivä-ryhmä; Lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3op)
 • Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttaminen (4op)
 • Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa (3op)
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat koululuokassa - tunnistaminen ja tehostettu, yksilöllistetty tuki (3op)

 

  Sosiaalisten, motoristen sekä ajattelutaitojen tukeminen

  Kolmiportaisen tuen edistäminen lukemisessa

  • Lukivaikeudet ja tehostettu tuki perusopetuksen luokilla 1-6 (5op)
  • Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena (3op)
  • Ekapeli ja lukemaan oppiminen, teoria (1op)
  • LukiMat-tietopalvelun käyttö (1op)
  • Sujuvaksi lukijaksi - sujuvan lukemisen tukeminen 2.-6. luokilla (3op)
  • Lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen oppimisen arviointi, tukeminen ja oppimisen seuranta osana opettajan pedagogista arviointityötä luokilla 1-2 (4op)

  Lisätietoja: http://kauppa.nmi.fi/ tai Maria Haakana, maria.haakana@nmi.fi

  Lisätietoja: http://www.onerva.fi/koulutus/koulutuskalenteri/ tai Raija Kattilakoski, raija.kattilakoski@onerva.fi

  Hankkeen koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia ja näin ollen opetustoimen henkilöstölle maksuttomia. Mahdollisista matka-, majoitus- sekä ruokailukustannuksista osallistuja huolehtii itse.