Omat työkalut

Opiskelijan hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa (HYPEKS)

HYPEKS-täydennyskoulutushanke vahvistaa ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamista nuorten hyvinvoinnin, kasvun sekä oppimisen tukemisessa ja ohjaamisessa. Tavoitteena on vastata ajankohtaisiin valtakunnallisiin haasteisiin: syrjäytymisen ehkäisemiseen, tasa-arvon toteutumiseen sekä oppimisen tukemiseen koulutuksessa.
Koulutuksissa kehität osaamistasi hyvinvoinnin ja erityisen tuen kysymyksissä seuraavilla alueilla:

  • laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja niiden pedagoginen tuki
  • nuorten opiskelumotivaation tukeminen
  • työrauhan edistäminen
  • opiskelun ja oppimisen tuki erityisesti arjen hallinnan, vuorovaikutustaitojen ja kielellisten oppimisvaikeuksien osalta.

Hankkeen toteuttavat  Keski-Suomessa toimivat erityisopetuksen ja ohjauksen asiantuntijaorganisaatiot Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (JAMK), Niilo Mäki Instituutti (NMI) sekä Oppimis- ja  ohjauskeskus Onerva (ONERVA). Toteutuksesta  vastaava organisaatio on merkitty kunkin koulutusosion yhteyteen.

Hankkeessa toteutettavat koulutukset:

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa (5 op)   JAMK
Tavoitteena  on perehtyä  laaja-alaisten oppimisvaikeuksien määrittelyyn ja taustaan sekä niiden vaikutuksiin
oppimiseen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Näiden pohjalta koulutuksessa kehitetään laaja-alaisiin
oppimisvaikeuksiin suunnattuja pedagogisia tukitoimia.

Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin, erityisen tuen ja ohjauksen ajankohtaiset kysymykset  JAMK
Henkilöstön osaamista ja toimintamalleja kehitetään oppilaitoksen tarpeiden pohjalta – teemasta  toteutetaan  sekä
kaksi seminaaripäivää että asiantuntija- ja konsultaatiopalvelua oppilaitoksille. Asiantuntija- ja konsultaatiopalvelut
perustuvat seminaareissa esiin nousseisiin alueellisiin ammatillisen erityisopetuksen kehittämishaasteisiin.

Lisätietoja
http://www.jamk.fi/aokk/taydennyskoulutus/erityisopetus/HYPEKS tai www.jamk.fi/opelle tai   Johanna Aho, koulutussuunnittelija, etunimi.sukunimi@jamk.fi


Motivaation ja työrauhan pulmat - mitä voidaan tehdä ammatillisessa koulutuksessa  NMI
Tavoitteena  on uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen henkilöstön ammattitaidon, laadukkaan opetuksen ja tehostetun tuen  takaamiseksi. Teeman koulutuksissa tarjotaan tietoa ja jaetaan hyviä käytänteitä mm.  koulutuksellisen syrjäytymisen syistä, keskeyttämisriskissä olevan elämäntilanteesta, motivaatiosta,
työrauhasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.nmi.fi/koulutus tai Maria Haakana, 050 361 0973, etunimi.sukunimi@nmi.fi


Tukea opiskeluun ja oppimiseen ammatillisessa koulutuksessa  ONERVA
Tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamista opiskelun ja oppimisen tukemisessa, erityisesti opiskelijoiden arjen hallinnan, vuorovaikutustaitojen ja kielellisten oppimisvaikeuksien osalta. Koulutuksessa tarjotaan välineitä sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tukemiseen  sekä haastavaan käyttäytymiseen. Koulutuksen toisessa
osassa keskitytään kielellisten oppimisvaikeuksien huomioimiseen opetuksessa. Molemmat koulutukset sisältävät 2 lähiopiskelupäivää ja oppimistehtävän liittyen osallistujan omaan työhön sekä hyvien käytänteiden jakamista.

  • Vuorovaikutustaidot  ja nuoren sujuva arki (2 op), Helsinki 29.1. ja 11.3.2014, Jyväskylä 5.2. ja 18.3.2014
  • Kielelliset oppimisvaikeudet  toisella asteella (2 op), Seinäjoki 28.11.2013 ja 15.1.2014, Salo 5.2. ja 18.3.2014

Ilmoittautuminen www.onerva.fi/koulutus
Lisätietoja Raija Kattilakoski, 050 5966727, etunimi.sukunimi@onerva.fi

Hankkeen koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa, kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta opetustoimen  henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistuja huolehtii itse.

Lataa hankkeen esite