Omat työkalut

Muistiin ja hahmottamiseen liittyviä koulutuksia

 

HAHMOTUSVAIKEUDET – YMMÄRRÄMMEKÖ NÄKEMÄÄMME, HAHMOTTAMISEN SALAT JA VAIKEUDET

KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat, psykologit ja terapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Hahmottamisen neuropsykologiaa
Hahmottamisen vaikeudet
Hahmottamisen vaikeudet ja oppiminen
Hahmottamisen harjaannuttaminen
Koulutuksessa käsitellään pääasiassa lasten ja nuorten hahmotusvaikeuksia.

KOULUTTAJA
Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

SYVENTÄVÄ NÄKÖKULMA MUISTIIN

KOHDERYHMÄT
Opettajat, erityisopettajat, psykologit ja terapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja muistin yhteistoiminta
Työmuisti oppimisen ja ajattelun välineenä
Oppiminen ja unohtaminen: miten muistia voi parantaa ja oppimista tehostaa?
Oppimisvaikeudet muistin näkökulmasta
Muistin kehittyminen lapsuudessa ja aikuisiässä

KOULUTTAJA
Johanna K. Kaakinen, PsT, Turun yliopisto

MUISTI JA OPPIMINEN – TEORIAA JA HARJOITUKSIA

KOHDERYHMÄT
Opettajat, erityisopettajat, terapeutit ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Muistin teoriaa
Muisti ja oppimisvaikeudet
Muistin arviointi osana opetusta/kuntoutusta
Muistia tukevia menetelmiä ja harjoitteita

KOULUTTAJA
Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus