Omat työkalut

Matematiikan taitoihin liittyviä koulutuksia

 

VÄHENNYSLASKUTAIDON TUKEMINEN - SELKIS!

YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU SUJUVAKSI - SELKIS!

YHTEENLASKUTAIDON TEHOSTETTU TUKEMINEN LUOKILLA 1-6

LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN TUKEMINEN – NALLEMATIKAN MATKASSA VARHAISMATEMATIIKAN MAAILMAAN

PERUSLASKUTAIDON KEHITYS JA ARVIOINTI PERUSOPETUKSEN 1–6-LUOKALLA

MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN MATEMAATTISET OPPIMISVAIKEUDET ESI- JA ALKUOPETUKSESSA

PEDAGOGINEN ARVIOINTI ESI- JA ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

PEDAGOGINEN ARVIOINTI ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

PEDAGOGINEN ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI – PÄIVITÄ TIETOSI NUORTEN MATEMAATTISISTA JA MUISTA OPPIMISVAIKEUKSISTA

PULMANA KIELI, MATEMATIIKKA JA TARKKAAVUUS; TUNNISTA JA HUOMIOI ESI- JA ALKUOPETUKSESSA

OPPIMISVAIKEUKSIEN (LUKEMINEN, TARKKAAVUUS JA MATEMATIIKKA) ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI LUKIOSSA

MAAHANMUUTTAJALASTEN MATEMAATTISTEN JA LUKEMISEN VAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU TUKI

 

Koulutusten kohderyhmät, sisällöt ja kouluttajat

 

VÄHENNYSLASKUTAIDON TUKEMINEN - SELKIS!

KOHDERYHMÄT
1-6 luokkien opettajat, erityisopettajat, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuspäivän aikana käydään läpi yleisesti yhteen-  ja vähennyslaskutaidon kehitystä, pulmia ja arviointia. Koulutus painottuu vähennyslaskutaidon erityispiirteisiin. Tämän lisäksi tutustutaan vähennyslaskutaidon tukemiseen laadittuun harjoitemateriaaliin, joka on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla vähennyslasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1–20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa vähennyslaskutaidon kuntoutuksessa. Koulutus liittyy SELKIS! – vähennyslaskua ymmärtämään -harjoitusmateriaaliin, joka julkaistaan keväällä 2013.

KOULUTTAJA
Tuire Koponen, PsT, Niilo Mäki Instituutti


YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU SUJUVAKSI - SELKIS!

KOHDERYHMÄT
1-2 luokkien opettajat, erityisopettajat, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuspäivän aikana käydään läpi yhteen- ja vähennyslaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Tämän lisäksi tutustutaan yhteen- ja vähennyslaskutaidon tukemiseen laadittuihin SELKIS-harjoitusohjelmiin, jotka on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla yhteen- ja vähennyslasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1–20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteen- ja vähennyslaskutaidon kuntoutuksessa. Koulutuksessa esiteltävät harjoitteet pohjautuvat SELKIS! – yhteenlaskua ymmärtämään -harjoitusmateriaaliin, joka julkaistiin keväällä 2011 sekä SELKIS! – vähennyslaskua ymmärtämään -harjoitusmateriaaliin, joka julkaistaan keväällä 2013.

KOULUTTAJA

Riikka Mononen, KM, EO, Helsingin yliopisto


YHTEENLASKUTAIDON TEHOSTETTU TUKEMINEN LUOKILLA 1-6


KOHDERYHMÄT
Luokanopettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi yhteenlaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Tämän lisäksi perehdytään yhteenlaskutaidon tukemiseen laadittuun SELKIS-harjoitemateriaaliin. Materiaali on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla yhteenlasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1-20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteenlaskutaidon kuntoutuksessa.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi yhteenlaskutaidon tehostetun tuen toteuttaminen (arviointia ja harjoittelujakso) osana omaa perustyötä tai sen ohella. Tätä varten on toivottavaa, että osallistujalla on mahdollisuus käyttää omaa SELKIS -harjoitemateriaalia. Vaihtoehtoisesti osallistuja voi perehtyä LukiMat -verkkopalvelussa tarjottavaan tietoon ja materiaaliin, ja rakentaa näiden pohjalta vastaavan harjoittelujakson.

KOULUTTAJAT
Tuire Koponen, PsT, Niilo Mäki Instituutti

Riikka Mononen, KM, erityisopettaja, Helsingin yliopisto


LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN TUKEMINEN – NALLEMATIKAN MATKASSA VARHAISMATEMATIIKAN MAAILMAAN


KOHDERYHMÄT
Päivähoidon moniammatillinen henkilöstö ja lasten matemaattisten taitojen tukemisesta kiinnostuneet.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan pienten lasten matemaattisten taitojen kehittymiseen ja kehittämiseen. Varhaisen puuttumisen menetelmänä esitellään varhaiskasvatuksen tarpeisiin kehitettyä 4–5-vuotiaiden lasten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelmaa Nallematikkaa.
•    Pienten lasten matemaattisten taitojen kehittyminen
•    Pienten lasten matemaattisten taitojen havainnoiminen ja arvioiminen
•    Lapsen ja aikuisen jaettu opetus-oppimisvuorovaikutus päiväkodissa ja kotona
•    Varhaismatemaattisista taidoista kohti esiopetuksen matematiikkaa
•    Nallematikka-ohjelman teoreettiset lähtökohdat, keskeiset periaatteet, käytännön menetelmät, toimintamallit ja materiaalit

KOULUTTAJA
Aino Mattinen, KT, Niilo Mäki Instituutti


PERUSLASKUTAIDON KEHITYS JA ARVIOINTI PERUSOPETUKSEN 1–6-LUOKALLA


KOHDERYHMÄT
Luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi yhteenlaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Tämän lisäksi tutustutaan yhteenlaskutaidon tukemiseen laadittuun harjoitemateriaaliin, joka on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla yhteenlasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1–20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteenlaskutaidon kuntoutuksessa.

KOULUTTAJA
Tuire Koponen, PsT, Niilo Mäki Instituutti


MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN MATEMAATTISET OPPIMISVAIKEUDET ESI- JA ALKUOPETUKSESSA

KOHDERYHMÄT
Valmistavan opetuksen, esiopetuksen ja 1–2 -luokkien perusopetuksen opettajille sekä
koulunkäyntiavustajille ja koulupsykologeille

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Maahanmuuttajaoppilaat Suomessa
Johdanto matematiikan oppimisen perusteiden tutkimustietoon
• Matemaattisten taitojen kehitys
• Matematiikan oppimisen neuropsykologia: kieli ja hahmottaminen
• Maahanmuuttajaoppilaan matematiikan oppiminen
Arviointi ja diagnostiikka
• Matemaattisten taitojen ja valmiuksien arviointi
• Arvioinnin menetelmät
• Opiskelu- ja toimintakyvyn pedagoginen arviointi
Tehostettu opetus
• Tehostetun opetuksen keinot ja menetelmät maahanmuuttajaoppilaan opetuksessa
• NMI:n erityismenetelmät ja materiaalit

KOULUTTAJA
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti


PEDAGOGINEN ARVIOINTI ESI- JA ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

KOHDERYHMÄT
Esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on pedagoginen arviointi?
Matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja siinä esiintyvät haasteet
Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin perehtyminen
Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon ja matemaattisten perustaitojen kehittymistä, lukivaikeuksia, matemaattisia oppimisvaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin sekä pedagogisen arvioinnin tietopalveluun.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Jonna Salminen, KM tutkija, Jyväskylän yliopisto
Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


PEDAGOGINEN ARVIOINTI ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA


KOHDERYHMÄT
Alkuopetuksen opettajat ja erityisluokanopettajat, mielellään työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on pedagoginen arviointi?
Matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja siinä esiintyvät haasteet
Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin perehtyminen
Arviointivälineiden kokeilua käytännössä

Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon ja matemaattisten perustaitojen kehittymistä, lukivaikeuksia, matemaattisia oppimisvaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin sekä pedagogisen arvioinnin tietopalveluun. Oppimistehtävissä kokeillaan erilaisia arvioinnin tapoja omassa opetusryhmässä.

Koulutus koostuu neljästä luentomuotoisesta lähiopetuspäivästä, oppimistehtävien tekemisestä sekä kirjallisuuteen tutustumisesta.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Jonna Salminen, KM, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


PEDAGOGINEN ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI – PÄIVITÄ TIETOSI NUORTEN MATEMAATTISISTA JA MUISTA OPPIMISVAIKEUKSISTA

KOHDERYHMÄ
Yläkoulun ja toisen asteen opettajat

KOULUTUSPÄIVIEN SISÄLLÖT
Aivotutkimuksen menetelmien nopea kehitys 2000-luvulla on avannut kokonaan uuden ikkunan oppimisen, sitä tukevien kognitioiden ja oppimisvaikeuksien ymmärtämiseen. Kaksipäiväisessä koulutuksessa pureudutaan siihen, miten tätä uusinta tietoa oppimisvaikeuksista voidaan hyödyntää ammatillisessa koulutuksessa. Ensimmäisenä koulutuspäivänä perehdytään tutkimustietoon oppimisen vaikeuksien laajasta kirjosta (kielen, hahmottamisen, muistin ja toiminnanohjauksen taidot). Toisena päivänä keskitytään kaikille ammattialoille tärkeän oppimisalueen, matematiikan perustaitojen, arviointiin ja oppimisen tuen eri keinoihin.

LUENTOTEEMAT
Johdanto: Mitä tiedämme 2010-luvulla oppimisvaikeuksista
Oppimisvaikeuksien pedagoginen arviointi
Moniammatillinen oppimisvaikeuksien arviointi ja tuki
Matemaattiset oppimisvaikeudet: teoriaa ja aivotutkimusta
Matematiikan oppimisen kompastuskivet
Voiko kivet kiertää tai polun puhdistaa: opetukselliset tuen keinot

KOULUTTAJA
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

 

PULMANA KIELI, MATEMATIIKKA JA TARKKAAVUUS; TUNNISTA JA HUOMIOI ESI- JA ALKUOPETUKSESSA

KOHDERYHMÄT
Esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisopettajat sekä koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kielellisten erityisvaikeuksien keskeiset piirteet ja niiden tunnistaminen
Matematiikan pulmat sekä niiden varhainen tunnistaminen ja tukitoimet
Kielelliset erityisvaikeudet ja matematiikka
Tarkkaavuushäiriön/ylivilkkauden keskeiset piirteet ja niiden tunnistaminen
Oppilaan, jolla on tarkkaavuuden pulmia ja/tai kielellinen erityisvaikeus huomioiminen ja tukitoimet koululuokassa
Erityisvaikeuksien päällekkäisyys eli komorbiditeetti

Lähiopetuspäiviin osallistumisen lisäksi koulutukseen osallistujilta edellytetään tutustumista oheiskirjallisuuteen sekä oppimistehtävien tekemistä. Oppimistehtävät ovat sidoksissa omaan työhön, joten ne ovat samalla myös työnohjauksellisia. Tehtävät voi tehdä joko itsenäisesti tai parityöskentelynä.

KOULUTTAJAT
Johanna Heinonen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Tuire Koponen, PsT, psykologi, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


OPPIMISVAIKEUKSIEN (LUKEMINEN, TARKKAAVUUS JA MATEMATIIKKA) ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI LUKIOSSA


KOHDERYHMÄT
Lukion opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukemisen vaikeus nuoruusiässä
Koulussa toteutettavat tukitoimet
Matematiikan vaikeudet ja niiden tukeminen nuoruusiässä
Tarkkaavuuden ongelmat nuoruusiässä
Koulussa toteutettavat tukitoimet

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen- ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Tuire Koponen, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Vesa Närhi, PsT, erityisasiantuntija, Niilo Mäki Instituutti


MAAHANMUUTTAJALASTEN MATEMAATTISTEN JA LUKEMISEN VAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU TUKI

KOHDERYHMÄT
erityisopettajat, opettajat, koulupsykologit, koulukuraattorit, opinto-ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Matemaattisten ja lukemisen taitojen ja valmiuksien arviointi osana laaja-alaisempaa oppilaan pedagogista opiskelu- ja toimintakyvyn arviointia
Tehostetun opetuksen keinot, erityisesti NMI:n materiaalit osana maahanmuuttajaoppilaan matematiikan ja lukemisen oppimisen tukea

1. KOULUTUSPÄIVÄ
Maahanmuuttajaoppilaiden matemaattiset taidot: taustatietoja ja tutkimuksia
Matemaattisten oppimisvaikeuksien moniammatillisesti toteutettu arviointi
Matemaattisten taitojen harjaannuttaminen esi- ja alkuopetuksessa.

2. KOULUTUSPÄIVÄ
Toisen kielen oppiminen - elinikäinen haaste
Maahanmuuttajalasten suomen kielen lukemaan oppimisen tukeminen
Ekapeli-Maahanmuuttaja suomen kielen oppimisen tukena

KOULUTTAJAT
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Vesa Rantanen, YM, tutkija, Niilo Mäki Instituutti