Omat työkalut

Navigointi

Yhteenlaskua ymmärtämään – SELKIS-materiaalista apua matematiikan oppimisvaikeuksiin

Selkiskö? … no SELKIS!

 

Monet lapset, joilla on vaikeuksia matematiikassa, käyttävät pääasiassa vain hitaita, luetteluun pohjautuvia laskemisen strategioita. Vastausten muistamiseen perustuvat ratkaisumallit ovat näille lapsille usein vaikeita. Syyskuussa 2011 julkaistussa SELKIS – yhteenlaskua ymmärtämään -materiaalissa ohjataan lasta oivaltamaan ja käyttämään tehokkaita yhteenlaskustrategioita sekä vahvistetaan niiden käyttöä pelinomaisen harjoittelun avulla.

SELKIS -harjoitusmateriaali on suunniteltu alkuopetusikäisten, mutta myös sitä vanhempien lasten yhteenlaskutaidon tukemiseen. Materiaalia voidaan käyttää alkuopetuksessa osana matematiikan perusopetusmateriaalia tai tuki- ja erityisopetusmateriaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan osa-aikaisessa erityisopetuksessa ja erityisryhmissä niiden lasten kanssa, joilla yhteenlasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1–20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteenlaskutaidon kuntoutuksessa.


Peruslaskutaito matematiikan kivijalkana

 

Hyvä peruslaskutaito on keskeinen arjessa tarvittava taito. Se muodostaa kivijalan, jonka varaan myöhemmin opittavat matematiikan sisällöt rakentuvat. Jotta lapsi pystyisi suoriutumaan suuriakin lukuja ja useita laskuvaiheita sisältävistä tehtävistä, olisi tärkeää, että tarvittavat vastaukset olisivat sujuvasti haettavissa muistista (esim. 4+3 tai 6-3). Sujuvaa laskutaitoa voidaankin pitää yhtenä keskeisenä tavoitteena ensimmäisten kouluvuosien aikana. Se on yhtä tärkeä kuin sujuvan lukutaidon saavuttaminen. Toisin päin aseteltuna – jos laskemisen työkalua ei saada tarpeeksi sujuvaksi, se aiheuttaa lapselle yhtä paljon harmitusta ja hikipisaroita, kuin jos lapsi joutuisi lukemaan tekstejä, vaikka lukutaito olisi vielä tavutasolla.


Tehokkailla strategioilla sujuvaksi laskijaksi

 

Sujuvaa laskijaa kuvaa se, että hän pääasiassa palauttaa nopeasti vastauksen muistista, mutta kykenee myös tarvittaessa valitsemaan laskemisen strategioista sopivimman, mikä kertoo lukujen ja laskutoimitusten hyvästä ymmärtämisestä. Tyypillisin matematiikan oppimisvaikeuksia kuvaava piirre on vaikeus oppia ja muistaa laskujen vastauksia. Tämä vaikeus on varsin pysyvä, ja vaikeudet laskemisessa eivät häviä iän myötä itsestään, vaan tukitoimia tarvitaan. Lapsi tarvitseekin aikuisen ohjausta oppiakseen nopeampia ja tehokkaampia laskemisen strategioita. Tarkoitukseen sopivaa monipuolista harjoitusmateriaalia ei kuitenkaan ole aiemmin ollut riittävästi tarjolla.

Julkaisu: SELKIS! Yhteenlaskua ymmärtämään. Yhteenlaskutaidon harjoitusohjelma. ISBN 978-951-39-4362-2 Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti ja Haukkarannan koulu.
Tekijät: Tuire Koponen, Riikka Mononen, Tiina Kumpulainen ja Päivi Puura


Lisätietoja julkaisusta: Tuire Koponen, puh. 050 4343 471 tuire.koponen@nmi.fi

Lehdistökappaleiden tilaus:
Koulutuspäällikkö Mirja Myllykoski, mirja.myllykoski@nmi.fi, puh. 050 373 2118
Niilo Mäki Instituutti