Omat työkalut

Navigointi

"Uutta tutkimustietoa esille NMI-Bulletinin kautta."

 

Kerro, kuka olet. Torppa_Minna

Olen oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkija ja kahden pojan äiti. Toimin tällä hetkellä Suomen akatemian rahoittamana akatemiatutkijana Jyväskylän yliopistossa opettajankoulutuslaitoksella.  Aloitin NMI-Bulletinin päätoimittajana 1.3.2017.

Millaisin odotuksin aloitat NMI-Bulletinin päätoimittajana?

Toimituskunta, tehtävä ja työtiimi ovat mukavia. Olemme toimituskunnan kanssa entuudestaan tuttuja ja olen lukenut lehteä vuosia. Toivomuksena on, että saisimme jatkossakin julkaistavaksi hyviä kirjoituksia ja laajennettua kirjoittajakuntaa entisestään. NMI-Bulletinin tärkeä tehtävä on jakaa sekä tutkittua tieteellistä tietoa, että hyväksi havaittuja käytännön sovelluksia ja kokeiluja.

Mitä haluaisit kehittää päätoimittajana?

NMI-Bulletinin toimituskunnassa on tehty paljon kehitystyötä viime vuosina. Tämän vuoksi suuria muutoksia ei olla tekemässä aivan heti. Pyrimme jakamaan tietoa lehdestä hyvänä väylänä levittää tutkimustietoa suomen kielellä ja kertomaan uusista juttumuodoista; esimerkiksi ”tutkittu juttu” antaa tutkijoille kevyen tavan kertoa tiivistetyssä muodossa kansainvälisissä lehdissä julkaisemastaan tutkimuksesta. Tarkoituksena on tuoda uusinta tutkimustietoa esille laajemmallekin yleisölle mahdollisimman nopeasti. Toivoisin myös yhä enemmän juttuja kokeilluista ja hyviksi havaituista käytänteistä esimerkiksi kouluissa.

Mitä muuta työtehtäviisi kuuluu?

Pääasiallinen työni on akatemiatutkijan tehtävä. Tutkin lukivaikeuden kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen. Minua kiinnostavat varhaisen tunnistamisen teemat, kehitys pitkällä aikavälillä ja oppimisvaikeuksien yhteys hyvinvointiin. Pyrin ymmärtämään oppimisvaikeuksiin liittyviä tekijöitä, sekä geenien että ympäristön tuen merkitystä. Tutkimustyön lisäksi ohjaan myös gradu- ja väitöskirjatöitä.

Mitä teet vapaa-aikanasi?

Lapset ja koti ovat suuressa osassa vapaa-ajalla. Lisäksi puuhailen puutarhassa, luen kirjoja, vietän kavereiden kanssa aikaa ja lenkkeilen koiran kanssa.

Millaisia terveisiä haluat lähettää lukijoille?

Toivon paljon uusia kirjoituksia NMI-Bulletiniin!