Omat työkalut

Navigointi

Toiminnanohjauksen harjoittamista leikkien avulla

 

Kapteeni käskee tai Seuraa johtajaa ovat paitsi hauskoja  leikkejä, myös kehittäviä. Leikki on lapselle luontainen ja mielekäs tapa harjoitella eri toimintoja, ja tämä periaate on taustalla Niilo Mäki Instituutin toteuttamassa Leikitään ja keskitytään -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tutkia toimintamallia, jolla tuetaan 4-5 -vuotiaiden vilkkaiden lasten toiminnanohjausta ja itsesäätelyä.

Hankkeen taustaa

Leikitään ja keskitytään -hankkeen toimintamalli pohjautuu Uudessa-Seelannissa kehitettyyn ENGAGE-ohjelmaan (Enhancing Neurocognitive Growth with the Aid of Games and Exercise Programme). Toimintamallin taustalla on ajatus toiminnanohjauksen taitojen tärkeydestä. Nämä taidot ovat lapsuuden ydintaitoja, jotka ennustavat elämässä pärjäämistä aikuisuudessa. Toiminnanohjauksen harjoittaminen varhaisessa vaiheessa voi ennaltaehkäistä mahdollisia tulevaisuuden ongelmia ja niiden kasaantumista. Leikitään ja keskitytään –hankkeen toimintamalli on matalan kynnyksen malli, johon on helppo osallistua eikä se vaadi pitkiä diagnostisia prosesseja. Hankkeeseen osallistuu perheitä, joissa vanhemmilla on herännyt huoli lapsen ylivilkkaudesta.

Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama. Hankkeenjohtajana toimii Liisa Klenberg, tutkimusvastaavana Vesa Närhi, sekä projektityöntekijöinä Mirja Myllykoski ja Sini Teivaanmäki. Hanke on käynnissä Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä, ja näissä kaupungeissa toimii lisäksi ryhmänohjaajia hankkeen parissa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat ADHD-liitto ja Toivo ry. Hanke käynnistyi vuoden 2017 alussa, ja saman vuoden syksyllä pidettiin Helsingissä pilottiryhmä. Nyt tutkimusryhmät ovat jo käynnissä Helsingissä ja Jyväskylässä, ja Rovaniemellä toiminta aloitetaan huhtikuussa. Toiminta jatkuu ensi syksylle asti.

Ryhmätoimintaa ja leikkiä kotona

Hankkeeseen osallistuvien perheiden ryhmätoiminta kestää kahdeksan viikon ajan.  Toimintaan kuuluu viisi viikoittaista ryhmätapaamista, kaksi puhelinkeskustelua sekä kahdeksannella viikolla tehostetapaaminen. Yhteen ryhmään osallistuu enintään viisi perhettä.  Puolentoista tunnin ajan lapset saavat leikkiä omassa ryhmässään, kun taas vanhempien kanssa keskustellaan keinoista, joilla toiminnanohjausta voidaan arjen tilanteissa tukea. Ryhmätoiminnan lisäksi vanhempien tulee leikkiä kotona lapsen kanssa päivittäin puolen tunnin ajan. Kotona leikkiminen on tärkeää, ja vanhemmat pitävät leikeistä leikkipäiväkirjaa. Ryhmätoiminnassa voi olla mukana molemmat tai vain toinen vanhempi, ja kotona voi koko perhe leikkiä yhdessä. Ohjaajat kannustavat ja tukevat perheitä toiminnassaan ryhmätoiminnan ajan.

Lasten toiminnanohjausta harjoittavat leikit ovat tuttuja, pelimäisiä leikkejä. Esimerkiksi muistipelien, pallopelien, korttilajittelun, hyppynarulla hyppimisen tai erilaisten rentoutusleikkien avulla harjoitetaan olennaisia toiminnanohjauksen taitoja: muistia, inhibitiota, tarkkaavaisuutta ja tunnesäätelyä. Vanhemmille kerrotaan, mikä leikki harjoittaa mitäkin taitoa. Tässä hankkeessa leikkiminen on tavoitteellista toimintaa ja siksi onkin tärkeää, että lapsen kanssa leikitään riittävän haastavia leikkejä – mukavuusalueelta poistuminen auttaa toiminnanohjauksen kehittämisessä.

Vaikka hankkeeseen osallistuminen vaatiikin perheiltä sitoutumista hankkeen toimintaan, antaa se heille paljon. Vanhempien välisen vertaistuen on huomattu olevan erittäin tärkeää. Tieto siitä, että muillakin perheillä on samankaltaisia haasteita, tuo voimaannuttavia kokemuksia. Yhteisten leikkien myötä syntyy myös oivalluksia sekä lapsen toiminnanohjauksen haasteista että vahvuuksista erilaisissa tilanteissa.

Tutkimustyö

Hankkeessa tehdään tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää, voidaanko leikkitoiminnan avulla tukea lasten kehittyviä toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn taitoja. Hankkeen myötä selvitetään, miten Uudesta-Seelannista lähtöisin oleva toimintamalli toimii Suomessa. Tarkoituksena on myös kehittää mallia eteenpäin ja mahdollisesti saada pysyvä toimintamalli Suomen terveydenhuoltoon.

Hanke toteutuu vuosina 2017-2019. Tällä hetkellä hankkeessa on käynnissä aineistonkeruu, jonka jälkeen tulokset analysoidaan ja raportoidaan. Havainnot ja kokemukset hankkeeseen liittyen ovat tähän mennessä olleet positiivisia. Toimintaan osallistuvat terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti: toimintamallista ollaan kiinnostuneita ja sille on todettu olevan tarvetta. Leikitään ja keskitytään -hankkeessa järjestetään viimeisenä toimintavuotena koulutusta, jossa toimintamallia pyritään jalkauttamaan järjestöjen ja kuntien toimintaan.

 

Hankkeella on käynnissä jatkuva rekrytointi. Perheet voivat tutustua ja ilmoittautua mukaan toimintaan hankkeen nettisivuilla www.keskitytään.fi.

Iina Sorsa
kasvatustieteiden kandidaattiopiskelija/ harjoittelija