Omat työkalut

Navigointi

Taaperosta taitavaksi toimijaksi

Itsesäätelytaito on kykyä säädellä tunteita ja käyttäytymistä. Se on perusta lapsen sosiaalisille suhteille ja taidoille. Tämän alueen pulmat tuovat ongelmia kaverisuhteisiin kuormittaen myös vanhempia ja päivähoidon ammattilaisia. Aikuiset voivat kuitenkin omalla käyttäytymisellään vahvistaa itsesäätelytaitojen myönteistä kehitystä. Järjestämme myös aiheeseen liittyvää koulutusta.

Taaperosta..Lapsen kyky säädellä tunteitaan ja käyttäytymistään kehittyy päivähoitoiässä kovaa vauhtia. Itsesäätelytaitojen kehittymiseen vaikuttavat kognitiiviset taidot, lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kasvatuskeinot. Jos itsesäätelytaidoissa on puutteita, lapsi voi olla levoton ja impulsiivinen. Toisaalta lapsi voi olla arka, vetäytyvä tai aggressiivinen. Itsesäätely on perusta lapsen sosiaalisille suhteille ja taidoille sekä niiden onnistumiselle. Itsesäätelyn pulmat tuovat ongelmia kaverisuhteisiin ja kuormittavat myös vanhempia ja päivähoidon ammattilaisia. Aikuiset voivat kuitenkin vahvistaa lapsen itsesäätelytaitojen hyvää kehitystä.

Taaperosta taitavaksi toimijaksi – kirjassa kuvataan itsesäätelytaitojen kehitystä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja keinoja tukea lasta. Vanhempien suunnittelema toiminta, etukäteen sovitut säännöt sekä heidän välittävä ja johdonmukainen läsnäolonsa muodostavat hyvän pohjan lapsen itsesäätelytaidon kehittymiselle. Kirjassa tarkastellaan, miten itsesäätelyn puutteet heijastuvat lapsen hyvinvointiin, sosiaalisiin taitoihin sekä ryhmässä toimimiseen ja kuvataan keinoja tukea lapsen lisäksi myös vanhempia ja päivähoidon henkilökuntaa. Kirja on suunnattu alle kouluikäisten lasten ja alaluokkalaisten parissa työskenteleville ammattilaisille.
Lisätietoa kirjasta löytyy täältä.