Omat työkalut

Navigointi

Pystynks mä? Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin

Niilo Mäki Instituutin uusin KUMMI-julkaisu Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin on ilmestynyt. Kirjan lähtökohtana on pyrkimys ymmärtää lasten oppimisvaikeuksiin liittyviä kokemuksia: Mitä oppimisvaikeudet todella merkitsevät lapselle? Miten ne vaikuttavat hänen minäkäsitykseensä ja hyvinvointiinsa? Mitä aikuinen voi tehdä lapsen minäkäsityksen tukemiseksi?

Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin tarjoaa materiaalia, jonka avulla aikuinen voi tukea lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa oppijana. KUMMIn tehtävät rohkaisevat lasta mm. pohtimaan itseään oppijana, opettelemaan erilaisia työskentelytapoja sekä käsittelemään oppimistilanteisiin liittyviä tunteita ja ajatuksia. Tehtävät on suunniteltu käytettäväksi joustavasti ja monipuolisesti kunkin lapsen yksilölliset piirteet huomioiden yksilö-, pari- tai ryhmätehtävinä. KUMMI 11 sisältää myös ”Minä koululaisena” kyselylomakkeen, jolla aikuinen voi kartoittaa lapsen käsitystä koulunkäynnistä ja oppimisesta.

KUMMI 11 soveltuu opettajien, kuraattoreiden, psykologien ja terapeuttien käyttöön. Siinä olevat harjoitukset ja tehtävät sopivat kaikille peruskoululaisille riippumatta siitä, millaisia vaikeuksia heillä on oppimisessaan.

KUMMI 11. Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin.
Tekijät: Tuija Aro, Elina Järviluoma, Marketta Mäntylä, Hanna Mäntynen, Sira Määttä ja Mika Paananen

Lisätietoja  Tuija Aro tuija.aro@nmi.fi

Kauppa täältä

kumm11