Omat työkalut

Navigointi

Moniaistiseikkailun motoriikkaharjoituksista tukea oppimiseen


LEHDISTÖTIEDOTE

JULKAISUVAPAA HETI

Hyvä Alku –tapahtuma
17.-18.2.2016 Jyväskylän Paviljonki

Moniaistiseikkailun motoriikkaharjoituksista tukea oppimiseen                                                                                  

Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa lapsiryhmässä on arviolta vähintään yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva oppilas. Monet lasten kanssa työskentelevät ovat huomanneet motoriikan vaikeuksien yleisyyden sekä niiden päällekkäistymisen muiden kehityksen ongelmien, kuten tarkkaavuuden pulmien, kielellisen erityisvaikeuden tai lukivaikeuden kanssa.

Piritta Asunta (LitM) ja Ida Mälkönen (ft, TtM) luennoivat motoriikan haasteiden tunnistamisesta ja tukemisesta Hyvä Alku -tapahtumassa. Asunta ja Mälkönen ovat myös suunnitelleet tapahtuman oppimateriaali- ja myyntinäyttelyn yhteyteen motorisen moniaistiseikkailun, jossa voi harjoitella virikkeellisessä ympäristössä hieno-, karkea- ja havaintomotorisia taitoja. Rata tarjoaa uusia näkökulmia sekä näkö-, tunto- ja liikeaistiin perustuvia kokemuksia perinteisen motoriikkaradan rinnalle.

Motorista moniaistiseikkailua on kutsuttu testaamaan joukko lapsia Jyväskylän seudun päiväkodeista, yksilöllisestä pienryhmäopetuksesta sekä vastaanottokeskuksista. Myös tapahtuman osallistujat voivat kokeilla aisteja stimuloivaa merihenkistä rentoutusta sekä painavan kastanjapeiton alla oleilua. Paikalla on myös liikunta-alan opiskelijoita ohjaamassa ja avustamassa lapsia radalla.

- Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta lasta osataan tukea oikein ja riittävän ajoissa. Tukemalla lasta, jolla on motoristen taitojen haasteita, voidaan edistää akateemisten taitojen oppimista ja ennaltaehkäistä myös mahdollisia vaikeudesta aiheutuvia psykososiaalisia pulmia. Liikkuminen ja motoristen taitojen harjoittaminen tukevat muuta oppimista, kuten kielenkehitystä, matemaattisia taitoja ja keskittymiskykyä. Motorisilla taidoilla ja niiden puutteilla on vaikutusta myös itsetuntoon, minäkäsitykseen ja sosiaalisiin taitoihin ja ne ennustavat myös fyysistä aktiivisuutta aikuisiällä, Asunta ja Mälkönen painottavat.

Hyvä Alku -tapahtuma kerää yhteen runsaat parituhatta kasvatuksen, opetuksen ja terveydenhuollon ammattilaista ja asiantuntijaa Jyväskylän Paviljonkiin 17. ja 18. helmikuuta 2016. Tapahtuman tavoitteena on saattaa kasvatusalan uusin tutkimustieto ja tehokkaimmat menetelmät sekä oppimisympäristöjen mahdollisuudet lasten kanssa toimivien ammattilaisten käyttöön. Hyvä Alku -tapahtuman toteuttajina ovat Niilo Mäki Instituutin, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Onervan toimipisteen ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen asiantuntijat.

Lisätietoja Moniaistiseikkailusta ja motoristen taitojen tukemisesta:

Piritta Asunta, piritta.asunta@jyu.fi p. 0458903780

Ida Mälkönen, ida.malkonen@cp-liitto.fi, p. 0447478612

Lisätietoja Hyvä Alku -tapahtumasta: www.hyvaalku.net

Maria Haakana maria.haakana@nmi.fi, p. 050 361 0973

Haastattelut toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala p. 050-441 4043