Omat työkalut

Navigointi

Julkaisu: Miksi kuullun ymmärtäminen on tärkeä taito lapselle?Jänistarinoiden lukuhetket ovat iloisia, yhteisiä hetkiä, usein myös opettavaisia

 

”Jänistarinoiden lukuhetket ovat iloisia, yhteisiä hetkiä, usein myös opettavaisia”

Miksi kuullun ymmärtäminen on tärkeä taito lapselle?

Lasten ei aina ole helppo ymmärtää kuulemaansa puhetta, esimerkiksi tarinoita. Kuullun ymmärtämisen taitoa voidaankin kehittää aikuisen ohjauksella. Niilo Mäki Instituutin uusi harjoitusohjelma Jänistarinat opastaa päiväkoteja ja lapsen vanhempia tukemaan lapsen kuullun ymmärtämisen taidon kehitystä. Harjoitteista hyötyvät tukea tarvitsevien lasten lisäksi kaikki päiväkodin lapset. Kuullun ymmärtämisen taito on pohjana mm. lapsen luku- ja kirjoitustaidolle. Kuullun ymmärtämisen taitojen tukeminen tulisikin aloittaa jo paljon ennen kouluikää, sillä onnistuneita tuloksia on saatu aikaan erityisesti silloin, kun tuki on aloitettu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimustulokset osoittavat, että Jänistarinat-ohjelmaan osallistuneiden lasten kuullunymmärtämisen, tarinan juonen ymmärtämisen sekä tarinasta päättelemisen taidot kehittyivät. Lasten sanavarasto myös laajeni.

Jänistarinat osana lapsen arkea

Jänistarinat koostuu tarinoista, joita luetaan säännöllisesti pidettävissä tuokioissa. Päiväkotiin muuttaa lasten hoiviin Pikkujänis, joka saa Äitijänikseltä kirjeitä. Materiaali opastaa päiväkodin henkilökuntaa ja lapsen vanhempia keskustelemaan lasten kanssa kirjeissä olevista tarinoista. Ohjelmaan kuuluu toimintaa sekä pienessä ryhmässä että koko lapsiryhmän kesken. Kerran viikossa kotiin lähtee Jänisposti lapsen ja vanhempien harjoittelua varten.

Keskustelu auttaa lasta ymmärtämään

Kun lapsi ja aikuinen keskustelevat tarinasta yhdessä, lapsi oppii ymmärtämään tarinan sisältöä. Lapset saavat kertoa tarinaa omin sanoin Pikkujänikselle. Lapsia ohjataan löytämään vastauksia tarinan herättämiin kysymyksiin, ja tarinoiden tapahtumia yhdistetään lasten arkeen.

Lisätietoja:

Aino Mattinen

aimatt@nmi.fi

Jänistarinoita voi tilata Niilo Mäki Instituutin verkkokaupasta:

http://kauppa.nmi.fi/product/592/janistarinat---ymmartavan-kuuntelemisen-ohjelma

jänistarinat