Omat työkalut

Navigointi

Malttia kouluun ja kotiin ryhmäkuntoutuksella

Jotta tarkkaavuuden pulmat eivät häiritsisi lapsen koulutyötä ja rauhaa kotona, lapselle on tarjolla monimuotoista tukea Maltti-kuntoutuksen muodossa. Järjestämme aiheesta myös koulutusta.

Kummi8Tarkkaavuuden pulmat häiritsevät koulutyötä ja lapsi tarvitseekin tukea koulussa ja kotona. Tuki on usein monimuotoista: ammattilaisille tarjotaan tietoa tarkkaavuushäiriöstä, vanhempien kanssa pidetään ohjauskeskusteluja ja koulussa tai päiväkodissa otetaan käyttöön oppimista tukevia erityisjärjestelyjä. Osa lapsista voi hyötyä myös ryhmäkuntoutuksesta.
KUMMI 8 - Maltti, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus –kirja kuvaa 8-11-vuotiaille kehitetyn Maltti-kuntoutuksen perusteet ja toteutuksen. Kirjassa kuvataan selkeästi 20 ryhmätapaamisen sisältö harjoitteineen ja se sisältää kaiken kuntoutuksessa tarvittavan materiaalin. Tarkoin kuvattu valmis toimintamalli helpottaa ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteuttamista, siirtää teoreettiset mallit käytäntöön ja mahdollistaa kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin. Ammattilaisten aikaa ja voimavaroja säästyy näin lasten kohtaamiseen, kun aikaa ei kulu materiaalin tekemiseen tai sen toimivuuden testaamiseen. Ammattihenkilöstön omalle luovuudelle jää myös tilaa, kun tehtäviä voidaan soveltaa ryhmän tarpeiden mukaan.

Kummi 8:sta löydät lisätietoa täältä.