Omat työkalut

Navigointi

Luvassa lukuiloa Keski-Suomeen – Kirjat ja tarinat osaksi perheiden arkea

 

Huoli lasten vähenevästä lukuinnosta ja heikentyneestä lukutaidosta on ollut viime aikoina toistuvasti esillä. Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto päätti ryhtyä toimeen ja kehittää ratkaisuja lasten lukutaidon ja -innon lisäämiseen mittavan, puolitoistavuotta kestävän maakunnallisen hankkeen kautta. Näin syntyi Tartu tarinaan
-hanke, jonka päätavoitteena on auttaa lapsia ja perheitä löytämään lukuilo ja johdattaa lapset pienestä pitäen tarinoiden maailmaan. Uutta elokuun alussa käynnistyneessä hankkeessa on sekä kohderyhmä, 0–6-vuotiaat lapset perheineen, että kokonaisvaltainen tapa lähestyä lukemista.

– Tartu tarinaan -hankkeessa olennaista on lukuilo,  hankevastaava Suvi Ylönen Niilo Mäki Instituutista kertoo, – Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti ne perheet, joissa lukeminen ei ole vielä osa arkea. Toiveenamme on lukuilon leviäminen jokaiseen keskisuomalaiseen lapsiperheeseen.

Yhteistyöllä lukuiloa jakamaan

Monimuotoisuutta on haettu hankkeen kolmen toteuttajatahon yhteistyöllä; Niilo Mäki Instituutissa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirissä ja Jyväskylän kesäyliopistossa ollaan innoissaan hankkeen mahdollisuuksista.

– Haluamme jakaa lukuiloa perheille. Esimerkiksi Perhekahviloissa vanhemmat saavat toinen toisiltaan vinkkejä ja vertaistukea, johon hankkeessa kehitettävät Lukuboksit tuovat lisävahvistusta, MLL:n Järvi-Suomen piirin kehittämispäällikkö Annemari Sinikorpi kertoo.  

– Tartu tarinaan -hankkeessa järjestetään myös asiantuntijaluentoja lukemisesta ja erilaisia hauskoja työpajoja, joissa pienten lasten perheet ja ammattilaiset voivat viihtyä yhdessä. Luottamus lukemiseen ja viihtymiseen lukemisen parissa syntyy jo kotona ja jokaisen perheen olisikin hyvä löytää oma tapansa lukea, Kesäyliopiston rehtori Leena Meriläinen toteaa.

Luvassa Lukuboksillinen tarinoita ja toimintaa

Käytännössä lukuiloa jaetaan Tartu tarinaan -lukutyöpajojen ja päiväkoteihin ja Perhekahviloihin suunniteltavien Lukuboksien kautta. Lukuboksit ovat konkreettisia laatikoita, jotka pitävät sisällään ohjeistuksen aikuisille sekä monipuolista, lapsia innostavaa tekemistä Lukuboksin teemaan liittyen. Lukubokseista voi erilaisten kirjojen lisäksi löytyä vaikkapa pelejä, leluja, roolivaatteita, leikkiehdotuksia tai toimintaideoita toteuttavaksi päiväkodissa tai kotona vanhempien kanssa. Päiväkodin lukubokseissa huomioidaan lapselle ominaiset tavat oppia sekä valtakunnallisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteet.

Ensi vuoden puolella Lukubokseja tarjotaan maksutta kaikkiin Keski-Suomen kuntiin, ja tätä kautta Tartu tarinaan -hankkeen on mahdollista tavoittaa iso osa keskisuomalaisista lapsiperheistä.

Korvaamattomat lukuhetket lapsen kanssa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Mirja Lavonen-Niinistö korostaa lukemiseen liittyviä monia merkityksiä. – Kohtaaminen ja jakaminen, hetkeen pysähtyminen yhdessä jo pienenkin lapsen kanssa on tärkeintä, mitä vanhempi voi lapselleen antaa. Kiireetön ja paineeton keskittymisen ja nautinnon hetki, joka syntyy yhteisestä tarinaan uppoamisesta, antaa hektisessä nykyajassa tarpeellisia suvantopaikkoja.

Lukuboksien tarkoituksena on saada sekä lapset että vanhemmat miettimään lukemiseen liittyviä monia mahdollisuuksia. Sen lisäksi, että lukea voi kotisohvalla lapsi kainalossa, lukemisen kautta voi rikastuttaa leikkejä, uppoutua satumaailmaan tai keksiä monenlaista uutta yhteistä tekemistä ja toimintaa. Samalla kasvaa sanavarasto, tunnetaidot karttuvat ja maailma avartuu lapselle omaa lähiympäristöä laajemmin.

Myös Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, professori Hanna-Leena Pesonen iloitsee hankkeesta rahoittajan näkökulmasta:
– Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto kokee todella tärkeäksi osallistua lukutaidon ja siihen tähtäävien valmiuksien edistämiseen. Tartu tarinaan -hanke toteutetaan varhaiskasvatusikäisten parissa, jolloin luodaan pohjaa lukutaidon, -ilon ja -motivaation synnyttämiseksi.

Lapsesta kasvaa lukija yhdessä lukemalla

Myös Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston asiamies Antti Niskanen on ylpeä hankkeesta: – Lukemisella on vaikutuksia hyvin moniin elämässä tarvittaviin taitoihin, joten hankkeen vaikutukset ulottuvat huomattavasti pidemmälle kuin mekaanisen lukutaidon kehittämiseen ja edistämiseen. Yhdessä lukeminen ruokkii lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta ja luo heille yhteisiä jaettuja kokemuksia, mikä voi vahvistaa myös vanhemmuutta.

– Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa lukea. Haluamme auttaa perheitä löytämään juuri heille sopivat lukemisen tavat, Suvi Ylönen jatkaa, – Lukuilon voi löytää vielä aikuisenakin vanhemman roolissa, vaikka itsellä olisi ollut pulmia lukemisessa tai vähäisiä kokemuksia kirjoista.

Lukuboksien ja työpajojen sekä asiantuntijatehtävien tärkein tehtävä onkin herätellä erityisesti vanhempia muistamaan lukemisen tärkeyden.

– Unelmamme on, että jokainen lapsi olisi löytänyt kirjojen ja tarinoiden imun jo ennen kuin itse oppii lukemaan ja tätä kautta Keski-Suomessa voidaan jatkossa olla ylpeitä ahkerasti lukevasta sukupolvesta. Tämä vaatii sen, että lapselle luetaan ja että hän saa ympäristöstään lukemisen mallin, Suvi Ylönen muistuttaa.


Lisätietoja hankkeesta:                                                                

Suvi Ylönen                                            Antti Niskanen

Hankevastaava                                     Asiamies

Niilo Mäki Instituutti                           Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto

p. 040 665 1104                                       p. 050 385 7607                                       

suvi.ylonen@nmi.fi                              antti.niskanen@srk.fi

 

Lisätietoja toimijoista

www.skr.fi/ks

www.nmi.fi

www.kesayo.jyu.fi

www.jarvi-suomenpiiri.mll.fi