Omat työkalut

Navigointi

LEHDISTÖTIEDOTE: Yhteisopettajuuteen on monta toimivaa mallia

Kummi 16

Yhteisopettajuus on kahden tai useamman opettajan tasa-arvoista yhteistyötä, jossa he vastaavat yhdessä oppilasryhmän opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Niilo Mäki Instituutin Kummit -julkaisusarjan 16. osassa esitellään, kuinka yhteisopettajuutta toteutetaan suomalaisissa peruskouluissa.

 

Hyvin toteutettuna yhteisopettajuudella on useita etuja. Se helpottaa oppilaiden erityisen ja tehostetun tuen järjestämistä yleisopetuksen luokassa. Yhdessä suunniteltu ja toteutettu opetus on myös usein sekä oppisisällöltään että työtavoiltaan monipuolista. Opettajille yhteisopettajuus tarjoaa mahdollisuuden oppia kollegoiltaan ja siten laajentaa omaa osaamistaan. Lisäksi kollegalta saatu tuki voi parantaa työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Yhteisopettajuus onkin lupaava ja suosiotaan kasvattava työtapa, mutta sen mahdollisuuksia ei usein hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteisopetusta koskevien tutkimusten perusteella opettajien kokemukset ja käsitykset työmuodosta ovat pääasiassa positiivisia. Käytännön kokemukset viittaavat myös siihen, että hyvin toteutetulla yhteisopetuksella on mahdollista vastata onnistuneesti oppilaiden yksilöllisiin oppimistarpeisiin. Yhteisopettajuudessa opettajien välinen yhteistyö on kokonaisvaltaisempaa, kuin mihin kouluissa on perinteisesti totuttu. Yhteistyön muodot vaihtelevat paljon koulujen välillä eikä ole yhtä yhteisopettajuusmallia, joka soveltuisi kaikkiin tilanteisiin. Kunkin koulun ja opettajatiimin täytyy rakentaa omaan tilanteeseensa soveltuva malli. On myös huomattava, että yhteisopetus ei itsessään ole pedagoginen keino tai interventio. Se, miten hyvin yhteisopetus tukee oppimista, riippuu sen yhteydessä käytettävien pedagogisten menetelmien sopivuudesta oppilaiden tarpeisiin.

Tavoitteena yhteisopettajuus – Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhteisopettamiseen yhdessä opettamiseen -julkaisun tavoitteena on tarjota tietoa, miten toteuttaa yhteisopettajuutta niin, että siitä on mahdollisimman suuri hyöty opettajille ja ennen kaikkea heidän oppilailleen. Kirja on suunnattu ensisijaisesti esi- ja perusopetuksen (luokka-asteet 0-9) opettajille ja rehtoreille, sillä teoksessa kuvatut yhteisopettajuusmallit tulevat näiltä luokka-asteilta. Myös yhdessä opettavat toisen asteen opettajat voivat hakea siitä virikkeitä omaan työhönsä. Yhteistä käsitellyille yhteisopettajuusmalleille on resurssien kohdentaminen uudella tavalla, mikä mahdollistaa aiempaa monipuolisemmat pedagogiset ratkaisut. Teoksen kirjoittajat ovat yhteisopettajuuden parissa työskenteleviä tutkijoita, kouluttajia ja opettajia.

 

Lisätietoja KUMMI16. Tavoitteena yhteisopettajuus – Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen -julkaisusta:

Olli-Pekka Malinen, KT, erityisluokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti, 050-441 7505 olli-pekka.malinen@nmi.fi

Iines Palmu, KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija, Niilo Mäki Instituutti, 046-923 6777 iines.palmu@nmi.fi

Lehdistökappaleiden tilaustiedot: Mirja Myllykoski 050-373 2118, mirja.myllykoski@nmi.fi

Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Niilo Mäki Instituutin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
www.nmi.fi

Tilaa Kummi 16. täältä