Omat työkalut

Navigointi

LEHDISTÖTIEDOTE: Monilukutaito antaa työkaluja netissä suunnistamiseen

Monilukutaito auttaa suunnistamaan internetin maailmassa, jossa valeuutiset, faktat sekä erilaiset mielipiteet ja tekstityypit muodostavat toisinaan melkoisen informaatiovyyhdin. Suunnistaminen vaatii monilukutaitoa eli taitoja hankkia, tulkita ja arvioida kriittisesti erilaisia viestejä. Monilla diginatiiveiksikin kutsutuilla lapsilla ja nuorilla on näissä taidoissa vielä kehittämisen varaa.

Vaikka useimmat lapset ja nuoret viihtyvät netissä ja ovat taitavia liikkumaan siellä, se ei välttämättä tarkoita, että he osaisivat hyödyntää nettiä taitavasti erilaisten ilmiöiden tutkimiseen. Lisäksi oppilaiden väliset taitoerot voivat olla suuria. Suunnitelmallinen nettilukemisen tukeminen edellyttää oppimistavoitteiden asettamista ja oppilaiden taitojen kehittymisen arviointia. Siksi myöskään opettajia ei pidä jättää yksin painimaan tämän ohjauksen kanssa.

Opettajille tukea nettilukutaidon opettamiseen
Peruskoulun ja toisen asteen opettajille suunnatussa julkaisussa Kummi 18. Monilukutaidon mestariksi: Opettaja nettilukemisen ohjaajana esitellään erilaisia tapoja ohjata oppilaiden nettilukemista ja kriittistä ajattelua sekä annetaan vinkkejä nettilukutaitojen opettamiseen. Julkaisu tarjoaa tietoa, ohjeita ja harjoituksia tutkivaan lukemiseen netissä. Kirjassa kerrotaan myös tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, kuinka oppilaat ja opiskelijat hallitsevat nettilukemisen taitoja.

Internetissä suunnistaminen vaatii uudenlaisia lukemisen taitoja
Lukutaidon näkökulmasta internettiä ei kannata suoralta kädeltä leimata kirjojen ja lehtien viholliseksi. Netti on lapsia ja nuoria kiinnostava ympäristö, jossa luetaan vapaa-ajallakin paljon erilaisia tekstejä. Taitava netissä toimiminen kuitenkin edellyttää hyvien peruslukutaitojen lisäksi uudenlaisia lukemisen taitoja ja strategioita. Nettilukutaito rakentuu erilaisten osataitojen päälle. Niitä ovat tiedonhaku ja sen suunnittelu, eri lähteistä haettujen tietojen yhdistely sekä opitusta kertominen muille. Lisäksi netissä vastaan tulevat tekstit voivat olla hyvin erilaisia tyyliltään ja tarkoitusperiltään, joten  lukijan on osattava arvioida niitä kriittisesti. Kriittinen ajattelu on kuitenkin vaikea taito ja sen kehittymistä on tärkeää tukea erityisesti koulussa.
 
Kummi 18. Monilukutaidon mestariksi: Opettaja nettilukemisen ohjaajana
 
Lisätietoja Carita Kiili, KT, Oslon yliopisto, c.p.s.kiili@iped.uio.no, +358443031545
 
Lehdistökappaleiden tilaustiedot: Riikka Malinen, riikka.malinen@nmi.fi, 040 7041318


Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Niilo Mäki Instituutin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
www.nmi.fi