Omat työkalut

Navigointi

LEHDISTÖTIEDOTE : Jäsentynyttä tukea levottomille lapsille

 
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on yleinen toiminta- ja keskittymiskykyä heikentävä oireyhtymä lapsuusajalla. Niilo Mäki Instituutin Kummit-sarjan 13 osassa esitellään TOMERA-konsultaatiomalli, joka tarjoaa tukea levottomille lapsille varhaiskasvatukseen.

Ylivilkkaus ja levottomuus ovat tavallisia tarkkaavuushäiriön piirteitä. Koulunkäynti vaikeutuu, keskittyminen opiskeluun ja ryhmässä toimimiseen on haastavaa. Tukitoimet kannattaa aloittaa heti kun lapsella tai nuorella havaitaan keskittymiskyvyn ongelmia. Keskittymisvaikeudet alkavat usein jo ennen kouluikää, joten tukitoimet on syytä ottaa käyttöön heti huomiota herättävien piirteiden ilmettyä.

-Pienillä kehuilla on palkitseva voima. Yritä siis napata lapsi hyvästä käytöksestä. Myönteinen palaute ohjaa lapsen käytöstä hyvään suuntaan, neuropsykologian erikoispsykologi Vesa Närhi ja psykologi Satu Peitso korostavat. Levoton lapsi tarvitsee selkeitä ohjeita. Myös aikuisten on tärkeää tietää, miksi lapsi käyttäytyy tietyllä tavalla.

Yksi tukimuoto on Niilo Mäki Instituutin TOMERA-konsultaatio, joka koostuu kolmesta puolitoista tuntia kestävästä tapaamisesta. Tarkoituksena on, että varhaiskasvatuksen työntekijät saisivat psykologin tai erityislastentarhanopettajan konsultaation avulla selkeät keinot levottoman lapsen tukemista varten. Tavoitteena on keskittyä johonkin lapsen arjessa näkyvään ongelmaan, esimerkiksi vaikeuteen keskittyä toimimaan ryhmässä. Aikuiset seuraavat toivotun käyttäytymisen lisääntymistä.

Lapsen sosiaaliset suhteet vaikuttavat paljon siihen, kuinka paljon tarkkaavuushäiriö vaikuttaa toimintakykyyn. Ylivilkkauden piirteet voivat olla jopa lapsen vahvuuksia, jos ne suunnataan ja huomioidaan oikein. Lapsen arkipuuhia tarkkailemalla heikkoudet ja vahvuudet ovat hyvin havaittavissa. Nämä tuntien kasvattajien on helpompi tukea lasta yksilöllisesti.

Lisätietoja KUMMI 13. Konsultaatiomalli päiväkoteihin – jäsentynyttä tukea levottomille lapsille -julkaisusta: Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
050-598 0928
vesa.narhi@nmi.fi

Lehdistökappaleiden tilaustiedot: Mirja Myllykoski 050-3732 118 mirja.myllykoski@nmi.fi

Niilo Mäki Instituutti (NMI) on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö Jyväskylässä. NMI kehittää, arvioi ja saattaa tarjolle tietoa ja keinoja oppimisen ja oppimisvaikeuksien tukemiseen. NMI pyrkii toiminnallaan myös ennaltaehkäisemään riskiä syrjäytyä myöhemmin jatko-opinnoista ja koulutuksesta.

Tilaa Kummi 13 täältä