Navigointi

Ketteryyttä Loikkiksella

Motorisen oppimisen vaikeuksia esiintyy yleisesti, koska jokaisessa päiväkotiryhmässä tai koululuokassa on ainakin yksi lapsi, jolla on motorisen oppimisen vaikeuksia. Loikkiksella perehdytään näihin ongelmiin. Järjestämme aiheesta myös koulutusta.

kummi7kansi_1000px.jpgJokaisesta päiväkotiryhmästä tai koululuokasta löytyy yleensä ainakin yksi lapsi, jolla on motorisen oppimisen vaikeuksia. Motorisen oppimisen hankaluudet vaikeuttavat usein arjen toimintoja ja koulutaitojen oppimista esimerkiksi motoristen suoritusten hitautena ja epätarkkuutena. KUMMI 7 – Loikkiksella ketteräksi on kirja, jossa perehdytään motorisen oppimisen vaikeuksiin, niiden havainnointiin ja motorisen oppimisen tukemiseen.

Loikkiksessa esitellään motoriseen oppimiseen liittyvän teoriatiedon lisäksi vaikeuksien havainnointiin suunniteltu Ketteräksi-havainnointimenetelmä sekä niiden tukemiseen suunniteltu Loikkis-kerhoidea. Opetuksen tueksi ja virikkeeksi mukana on Loikkis-kerhoa esittelevä DVD, oppimisen arviointiin soveltuvia lomakkeita sekä valmiita tuntisuunnitelmia.

Loikkiksesta löydät lisätietoa täältä.