Omat työkalut

Navigointi

ILMOITTAUDU HYPEKS III -HANKKEEN OSALLISTAVAN JA YHTEISÖLLISEN TOIMINTAKULTTUURIN RAKENTAMINEN (2 OP) KOULUTUKSIIN!

 

16.–17.2.2016 TAMPERE ja 20.-21.4.2016 HELSINKI

KOHDERYHMÄT
Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstö, joka vastaa siirtymävaiheiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tuen järjestämisen käytänteistä.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tule koulutukseemme, jossa tarkastelemme oppilaitoksen toimintakulttuuriin vaikuttavia tekijöitä ja yhteistyötä tukevia toimintatapoja. Koulutuksessa perehdymme myös opiskelijan minäkuvan tukemiseen ja negatiivisen ajattelukehän purkamiseen. Lisäksi tutustumme keinoihin, joilla voimme tukea ja kohdata opiskelukyvyiltään heikompia opiskelijoita.  Koulutus on osa Hyvinvointia ja pedagogiikkaa siirtymävaiheisiin, HYPEKS III -hanketta, jossa kumppanina toimii Niilo Mäki Instituutti (NMI).

  • Toimintakulttuurin ja toiminnan rakenteiden merkitys siirtymävaiheyhteistyössä
  • Osallistava ja yhteisöllinen toimintakulttuuri
  • Konsultatiivinen työote arjen työvälineenä    
  • Opiskelumotivaation keskeiset osa-alueet ja nuoren tukeminen opinnoissa

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä oppimistehtävän.

KOULUTTAJAT
YTM, lehtori Kaija Peuna, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja EO, KM Elisa Salmi, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Tampereelle ilmoittautuminen viimeistään 2.2.2016 osoitteessa http://urly.fi/wBW

Helsinkiin ilmoittautuminen viimeistään 6.4.2016 mennessä osoitteessa http://urly.fi/wBS

Lisätietoja ilmoittautumisesta koulutussihteeri Tiia Isohannilta, tiia.isohanni@jamk.fi, p. 050 412 9136.