Omat työkalut

Navigointi

Hyvä pääkaupunkiseudun ja Jyväskylän seudun päivähoidon tai terveydenhuollon ammattilainen!

 

Etsimme perheitä Leikitään ja keskitytään –hankkeen ryhmätoimintaan ja tutkimukseen, ja pyytäisimme teitä ystävällisesti välittämään tietoa perheille!
Kiitokset yhteistyöstä jo etukäteen!

Etsimme perheitä osallistumaan tutkimukseen, jossa tarkoituksena on kehittää lasten toiminnanohjauksen varhaisen tuen menetelmää sekä tutkia sen vaikuttavuutta. Tutkimus toteutuu vuosina 2017-2019 Niilo Mäki instituutin Leikitään ja keskitytään –hankkeessa, jota rahoittaa Sosiaali –ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Tutkimuksen päätarkoituksena on palvella konkreettisen, lapsiperheitä tukevan toimintamallin kehittämistä.

Mukaan otetaan perheitä, joissa vanhemmalla on herännyt huoli 4–5 -vuotiaan lapsen ylivilkkaudesta, lyhytjänteisyydestä tms. keskittymisen vaikeuksista. Lisäksi lapsen tulisi olla päivähoidossa, ja vanhemmilla tulisi olla riittävä suomen kielen taito. Leikitään ja keskitytään -menetelmässä ohjaus toteutuu 8 viikon ohjelmassa. Aluksi on 5 viikoittaista ryhmätapaamista, joissa vanhemmat pääsevät keskustelemaan ja saavat vinkkejä lapsen keskittymisen ohjaamiseen leikkien avulla.  Samanaikaisesti lapset oppivat leikkejä omassa ryhmässään. Leikkejä jatketaan kotona päivittäin ja ne kirjataan leikkipäiväkirjaan. Ryhmätapaamisia seuraavien kahden viikon aikana ryhmänohjaaja soittaa kotiin ja kyselee kuulumisia sekä antaa tarvittaessa lisäohjausta puhelimitse. Lopuksi kokoonnutaan vielä kerran vanhempien ja lasten omiin ryhmätapaamisiin.

Lisätietoja ryhmätoimintaan ja tutkimukseen osallistumisesta löydät täältä