Navigointi

Huippuporukan luotsaaja

 

Haastattelussa NMI:n toiminnanjohtaja, FT Juha-Matti Latvala

Kuka olet ja mitä teet Niilo Mäki Instituutissa?

Olen Juha-Matti Latvala ja työskentelen toiminnanjohtajana Juha-Matti LatvalaNiilo Mäki Instituutissa. Vastaan toiminnan operatiivisesta pyörittämisestä: suurin osa työajastani koostuu talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä. Teen yhteistyötä muun henkilöstön kanssa ja vastaan NMI:n hallitukselle toiminnasta.

Arjessa suurin osa työpäivästä kuluu erilaisten hallintotehtävien tekemiseen, erityisesti henkilöstön ja koko työyhteisön yhteisten asioiden hoitamiseen. Yleishallinnon puolella esimerkiksi remonttien hallinnointi kuuluu tehtäviini. Jos jokin ei toimi, siitä tullaan sanomaan minulle ja vien tietoa eteenpäin. Käyn läpi ja suunnittelen talousasioita talouspäällikön kanssa. Hallituksen suuntaan toimin esittelijänä. Esimerkiksi rekrytointitilanteessa teen hallitukselle esityksen ja he päättävät asiasta esitykseni pohjalta.

Jonkin verran minulla on myös edustustehtäviä, edustan NMI:tä erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi rahoittajien tilaisuuksissa.

Teen tarvittaessa myös projekteihin liittyviä tehtäviä eli osallistun esimerkiksi rahoitushakuihin ja projektien suunnitteluun. Muutama oma artikkeliluonnoskin löytyy pöytälaatikosta, mutta kaiken kaikkiaan tutkimustoimintaan ei jää työssäni juuri aikaa.

Yhteenvetona voisi sanoa, että yritän mahdollistaa sen, että Niilo Mäki Instituutin toiminta on tavoitteiden mukaista.

Mitkä olivat mielestäsi NMI:n toiminnan kohokohdat vuonna 2014?

Viime vuonna teimme uudentyyppisiä avauksia. Esimerkiksi suomenruotsalaisten säätiöiden kanssa suunniteltiin yhteistyötä, joka on talon kannalta merkittävää.

Niilo Mäki Instituutin visuaalinen ilme saatiin uudistettua raikkaammaksi ja nykyaikaisemmaksi, se on ollut pidemmän aikavälin tavoitteena.

Sisäilmaremontit saatiin käynnistettyä ja pääosin myös toteutettua. Pitkään epätietoisuutta aiheuttaneeseen sisäilmatilanteeseen saatiin siis selvyyttä.

Joka vuosi on kohokohtana se, että meillä on mahtava porukka töissä, ja on upeaa tehdä töitä niin tutun talossa pitkään olleen henkilöstön kuin uusienkin tulijoiden kanssa. Hyvä ilmapiiri, me-henki ja positiivinen vire ovat säilyneet haastavasta vuodesta huolimatta.

Mitkä ovat mielestäsi kiinnostavia alkaneita tai suunnitteilla olevia hankkeita?

Suomenruotsalaisilta säätiöiltä on haettu rahoitusta hankkeeseen, jossa kehitetään oppimisvaikeuksien arviointi- ja tukimateriaaleja suomenruotsalaiseen ympäristöön. Hankkeessa on paljon potentiaalia ja tarvetta kentällä.

RAY:lle on myös esitelty useita uusia oppimisvaikeuksiin liittyviä hankkeita. Oli hienoa, että saimme RAY:ltä jatkoa lukemisteemaan liittyen, eli lukumummot ja -vaarit -toiminta laajentuu maahanmuuttajapuolelle Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen maahanmuuttajalapsille - hankkeessa.

Pyrimme jatkuvasti laajentamaan ja syventämään teemaamme, jotta voimme toimia oppimisvaikeuksien arvioinnin ja tuen huippuasiantuntijoina Suomessa.

Mikä on parasta NMI:ssä? Mistä olet ylpeä?

Parasta on se, että meillä on täällä huippuporukka: henkilökunta on huippuasiantuntijoita ja huipputyyppejä. Meillä on hyvä yhteishenki, teemme yhdessä asioita ja olemme samassa veneessä.

Olen ylpeä myös instituutin julkikuvasta: meitä arvostetaan kentällä, meihin luotetaan. Taustalla on vahva perinne. Olemme vakaalla pohjalla. Toivon, että arvostus ja luottamus säilyvät kentän toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Mitä suosittelisit lukijoille, jos saat aivan vapaasti suositella mitä tahansa?

Kun tuonne pihalle katsoo, niin täytyy sanoa, että nauttikaa tästä upeasta keväästä ja auringonpaisteesta ja ammentakaa siitä voimaa arjen tilanteisiin. Positiivisen kautta eteenpäin!

 

Jaana Oinonen
suomen kielen ja viestinnän opettaja, JAMK
Job shadowing -jaksolla NMI:ssä