Omat työkalut

Navigointi

Heikki Lyytisestä UNESCO-professori

lyytinen

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö on solminut Jyväskylän yliopiston kanssa nelivuotisen UNESCO oppituoli-sopimuksen teemalla ”Lukutaito kuuluu kaikille”. Kehitysneuropsykologian professori Heikki Lyytinen, Niilo Mäki Säätiön hallituksen puheenjohtaja, on nimetty hoitamaan tehtävää UNESCO professorina, ja tehtäväkokonaisuutta koordinoi yliopiston Agora Center.

Unesco-professorin päätehtävänä on tutkitusti tehokkaan lukutaidon opetuksen maailmanlaajuinen edistäminen internetiä ja mobiiliteknologiaa hyödyntämällä. UNESCO professuuri on jatkoa Niilo Mäki Säätiön kehitysyhteistyöhankkeissa tehdylle työlle Afrikan lasten koulunkäynnin tukemiseksi. Niilo Mäki Säätiön hankkeissa afrikkalaisille opetusalan ammattilaisille on järjestetty koulutusta neuropsykologiassa erityisesti oppimisvaikeuksiin liittyen. Jyväskylän yliopiston Agora Centerin kautta töitä on tehty 2000-luvulla erityisesti lukutaidon tutkimuksen ja oppimispelien kehittämisen kautta. Suomalainen Ekapeli on afrikkalaisten asiantuntijoiden avulla kääntynyt jo Cinyanjan, Kikuyun, Kiswahilin ja Afrikaansin kielille ja on käytettävissä Keniassa, Namibiassa, Tansaniassa ja Sambiassa. Ensimmäiset lukutaidon tutkimukseen erikoistuneet sambialaiset tutkijat väittelivät elokuussa 2014 ja keväällä 2015 väittelee kenialainen tutkija aiheenaan GraphoGame-menetelmän käyttö monikielisessä Keniassa. UNESCO-professorin työt ovat kuitenkin vasta alussa.

– Maailmassa on yli 250 miljoonaa lukutaidotonta lasta, joista noin puolet eivät ole oppineet lukemaan, vaikka ovat käyneet koulussa monta vuotta. Yksi syy tähän on vähäinen lukutaidon tieteellinen tutkimus Afrikassa. Toimivaa koulujärjestelmää on vaikea kehittää ilman tieteellistä tietoa, siksi afrikkalaisten tieteentekijöiden tukeminen on olennainen osa nyt käynnistynyttä UNESCO-yhteistyötä, Lyytinen summaa.

Käynnistynyt UNESCO:n ja Jyväskylän yliopiston yhteistyö tukee lasten oikeutta oppia omalla äidinkielellään. Erityisesti Afrikassa suuri osa lapsista joutuu edelleen opettelemaan lukemaan vieraalla kielellä. Lukutaitomateriaalin tarjoaminen verkko- ja mobiilisovellusten kautta afrikkalaisille opettajille, vanhemmille ja lapsille on uudenlainen mahdollisuus tukea lukutaidon oppimista. Syksyllä 2014  tehdyn kokeilun perusteella tiedetään, että nykytekniikka mahdollistaa kännykkävälitteisen lukutaitoharjoittelun jopa Sambian maaseudulla. GraphoGame-pelit kehitetään yhdessä paikallisten kieliasiantuntijoiden kanssa ja oppimisympäristön tehokkuus testataan jokaisessa maassa vertailututkimuksella. GraphoGame-oppimisympäristöjen kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden tieteelliseen kouluttautumiseen. Tulevaisuudessa GraphoGame-palvelut voisivat olla maailmanlaajuisessa jakelussa samaan tapaan kuin suomenkielinen Ekapeli on käytettävissä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman www.lukimat.fi -verkkopalvelun kautta. Näin Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhdessä kehittämät menetelmät lasten oppimisen tukemiseksi olisivat saatavilla myös maailman köyhimmillä alueilla.

Lukutaito ja lukutaidon tutkimus ovat nousemassa tärkeiksi kansainvälisiksi kehitysteemoiksi. Professori Heikki Lyytinen avaa 10.4.2015 Globaalin koulutus kaikille seurantaraportin julkistustilaisuuden Helsingin yliopistolla. Lisätietoa tilaisuudesta.

Tilaisuutta voi seurata verkkolähetyksenä 12.30 alkaen osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/gmr_launch_helsinki/ .

Kansainvälistä lukutaito kuuluu kaikille -toimintaa voi seurata osoitteessa www.jyu.fi/unescochair.

Unesco