Omat työkalut

Navigointi

Kielitaito kuuluu kaikille -hankkeen kuulumisia

 


Hei Hanna, kertoisitko mistä vetämässäsi Kielitaito kuuluu kaikille -hankeessa oikein on kysymys?

Kielitaito kuuluu kaikille - minäkin voin oppia on Opetushallituksen rahoittama kielten kärkihanke kieltenopetuksen varhentamiseksi. Projektia toteuttaa Laukaan kunnan, Muuramen kunnan, sekä Niilo Mäki Instituutin ja Lastentutkimusklinikan moniammatillinen projektitiimi.

Projektin tavoitteena on kehittää englannin kielen äännetietoisuuden harjoitus- ja arviointimateriaalia, sekä tiedottaa vanhemmille vieraan kielen varhaisen opiskelun tärkeydestä. 2.-luokkalaisille pidetyn harjoitusjakson tulosten perusteella tunnistettiin myös oppilaita, joilla on lukivaikeus- ja vieraan kielen oppimisvaikeusriski. Heille tarjotaan tehostettua äännetietoisuuden harjoittelua keväällä 2018.

Miksi juuri tämä tutkimusprojekti päätettiin käynnistää?

Luki- ja oppimisvaikeuksien tukeminen vieraan kielen oppimisessa nähtiin tärkeäksi, joten aiheesta päätettiin alkaa kehittämään harjoitus- ja arviointimateriaaleja. Äännetietoisuuden taitojen merkitys lukivaikeuden taustalla on suuri, joten projektin lähtökohdaksi valikoitui äännetietoisuuden taitojen harjoittelu englanniksi, kuullun erottelun perusteella.

Mitä valmista projektin tiimoilta on jo tullut, ja mitä on odotettavissa seuraavaksi?

Projektin ensimmäisellä puoliskolla syksyllä 2017 valmistettiin äännetietoisuuden arviointimateriaali sekä laadittiin kahdeksan oppituntia äännetietoisuuden harjoitusmateriaalia. Toiminnallisen ja hauskan harjoitusmateriaalin teema on merirosvoseikkailu. Oppitunnit sisälsivät samanaikaisopetusta siten, että luokanopettajat pääsivät mukaan kokeilemaan materiaaleja englanninopettajatyöparin kanssa. Lisäksi materiaaleja alettiin kokeilla Lastentutkimusklinikan ryhmäkuntoutuksessa ja kokeilu jatkuu keväällä 2018.

Materiaaleja kokeili neljän opettajan johdolla yhteensä 140 2.-luokkalaista Muuramesta ja Laukaasta. Alustavien analyysien mukaan ryhmätasolla oppilaiden äännetietoisuuden taidot paranivat ja englannin ääntämiseen liittyvä minäpystyvyys kohosi. Lopulliset tulokset julkaistaan hankkeen päätyttyä kesällä 2018. Hankkeessa on valmisteilla kolme opinnäytetyötä Jyväskylän yliopistosta.

Saimme myös juuri iloisia uutisia, kun Opetushallitus myönsi Kielitaito kuuluu kaikille –hankkeelle jatkorahoituksen. Nyt saatu avustus on aiempaa isompi ja sen turvin voidaan toteuttaa kerran viikossa Muuramessa esiopetusryhmille, 1. ja 2.-luokkalaisille varhennettua englannin opetusta. Laukaan kunta saa materiaalit käyttöönsä ja osallistuu kehitystyöhön. Isossa roolissa englannin oppitunneilla on äännetietoisuuden taidot. Hankkeen materiaalit kootaan ja julkaistaan syksyllä 2019.

Lisäksi hankkeen koordinaattorina minulle myönnettiin Fulbright Finlandin toimesta tutkimusmatka-apuraha. Pääsenkin syksyllä matkustamaan Yhdysvaltoihin tutustumaan heidän äännetietoisuuden arviointi- ja harjoitusmateriaaleihin sekä keskustelemaan alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Parhaat ideat ja materiaalit tuon mukanani Suomeen. 

Miten projektiin voi tutustua tarkemmin?

Seuraa matkan tuloksia sekä lataa ensimmäisen hankkeen materiaalit koulujen alkaessa elokuussa 2018 hankkeen nettisivuilla: http://nmi.fi/projektit/kielitaito-kuuluu-kaikille.

Lisätietoja: Hanna Pöyliö, hanna.poylio@nmi.fi 

 

Timi Tervo, erityispedagogiikan kandidaattiopiskelija, harjoittelija