Omat työkalut

Navigointi

Haastattelussa purjehtiva Hahku-T –hankkeen projektivetäjä Juha Lahti

Kerro taustastasi ja aiemmasta työurastasi

Lähes koko aiemman työurani työskentelin Valteri-organisaatiossa erilaisissa tehtävissä. Niilo Mäki Instituutille päädyin aiemman hahmotushäiriöisille lapsille suunnatun Hahku-hankkeen kautta. Valterilla työ oli näköalapaikka Suomen erityisopetuksen tilaan. Sieltä olen saanut paljon eväitä nykyiseenkin työhön.

Minkälaisen projektin parissa työskentelet nyt?

Nyt olen vetämässä Hahmottamisen kuntoutus työikäisille, eli Hahku-T –projektia. Projektin tavoitteena on luoda verkkoympäristö, jossa hahmotuksen haasteita kokevat työikäiset voivat harjoittaa erilaisia hahmotukseen kuuluvia taitoja. Verkkoympäristön harjoitteet tullaan toteuttamaan mm. kuva- ja videomateriaalina, ja ne harjoittavat esimerkiksi tavaroiden löytämistä tai ympäristössä suunnistamista. Hahmotuskyvyn tueksi opetellaan erilaisia mielikuvaharjoitteita ja muita hahmotusta helpottavia strategioita.

Miksi juuri tämä projekti päätettiin käynnistää?

Lapsille suunnatun Hahku-projektin tulosten pohjalta syntyi ajatus nimenomaan työikäisille kohdistetusta projektista. Lapsista hahmotuksen ongelmia todettiin olevan jopa noin 5-6 prosentilla, joten työikäisten hahmottamisen pulmien tarkastelu koettiin tarpeelliseksi. Suomessa hahmotusongelmia on tutkittu vähän, joten sekin ohjasi hankkeen käynnistämiseen. Projektin tavoitteena on tukea työikäisten elämässä ja työssä pärjäämistä.

Ketkä projektia ovat toteuttamassa?

Projektissa ovat tutkimusryhmän lisäksi mukana Aivoliitto, ADHD-liitto, Erilaisten oppijoiden liitto, Suomen CP-liitto, Autismi- ja Aspergerliitto, Valteri Onerva sekä Jyväskylän normaalikoulu. Asiantuntemus on siis vahvaa. Järjestöjen edustajat toimivat aktiivisesti asiantuntijoina mukana kehittämässä hanketta.

Mitä hankkeen tiimoilta on odotettavissa?

Verkkoympäristön lisäksi hankkeen tiimoilta on odotettavissa myös koulutuksia. Järjestöjen vapaaehtoistoimijoiden ohella koulutusten kohderyhmänä ovat ammattiasiantuntijat, kuten erityisopettajat. Järjestötoimi on muutenkin vahvasti mukana projektissa, sillä järjestöjen kanssa on suunnitelmissa järjestää mentorointikoulutuksia. Mentorointina hahmotuksen kuntoutus voisi siten projektin päätyttyä jatkua yksilöohjauksena järjestöjen taholta. Tavoitteena on tietysti myös lisätä tutkimustietoa hahmotuksen tukemisesta. Verkkoympäristön tehtävineen on tarkoitus tulla käyttövalmiiksi vuoden 2019 alussa, ja koulutuksen on määrä alkaa syksyllä 2019.

Miten projektia voi seurata ja mistä saan lisätietoja?

Hahku.fi –sivusto uudistuu uuden projektin myötä ja projektia voi seurata myös Facebookissa osoitteessa facebook.com/hahmottaminen. NMI:n uutiskirjettä ja nettisivuja kannattaa seurata myös jatkossa. Lisäksi mukana oleviin järjestöihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä – he antavat mielellään tietoa edustamistaan asioista.

Toimistolla saadun tiedon mukaan olet intohimoinen purjehtija. Kai harrastus oli talven ajan tauolla?

Oli kesä tai talvi, vapaa-aikani pyörii purjehduksen ympärillä. Toimin aktiivisesti purjehduskouluttajana Suomen Purjehdus ja Veneilyllä sekä Purjehduksenopettajat PORY ry:llä. Purjehduksen parissa lataan akkuja myös talvikaudella, kun ajankohtaista on veneen kunnostus sekä erilaiset koulutukset.

Purjehdus on harrastus, jossa voin ja saan olla vuorovaikutuksessa elämän kanssa. On oltava suhteissa luonnon, veneen, miehistön ja ennen kaikkea itsensä kanssa. ”Kaikki paitsi purjehdus on turhaa” lauloi Lasse Mårtenson aikoinaan. En tiedä, onko sattumaa koko harrastus, mutta äärellä oleminen sekä yhdessä ymmärtäminen ja toimiminen joskus hyvinkin intuitiivisesti, on purjehduksen ja elämisen ydin. Eräs purjehduskoululainen lähetti minulle kurssin jälkeen kortin, jossa oli seuraavanlainen viesti:

Lähdin purjehduskurssille oppiakseni purjehtimaan. Sanoit, että luota intuitioon. Se sanapari muutti koko elämäni. Opin minä kyllä purjehtimaankin”.

Miettikää tätä(kin).

 

 

Timi Tervo, erityispedagogiikan kandidaattiopiskelija, harjoittelija