Omat työkalut

Navigointi

Amity Foundation ja National Institute of Educational Sciences toivat Niilo Mäki Instituuttiin vieraita Kiinasta


Niilo Mäki Instituuttin saapui 19.9.2017 vieraita Kiinasta, kun Amity Foundationin ja China National Institute of Educational Sciencesin ryhmät vierailivat Jyväskylässä tutustumassa suomalaiseen erityisopetukseen ja inklusiiviseen opetukseen.

Kuvassa
Amity Foundationin edustajat sekä Olli-Pekka Malinen ja Juha-Matti Latvala Niilo Mäki Instituutista.

Amity Foundationin Social Welfare projektin  varajohtaja Zhou Bo kertoi saaneensa vierailulta paljon uutta ajateltavaa, josta halusi keskustella tiiminsä kanssa. Projektissaan he kehittävät orpojen, erityislasten sekä erityisesti kuulovammaisten lasten opetusta ja koulutusmahdollisuuksia. Heidän vierailunsa tavoitteena on rakentaa yhteistyöverkostoja Kiinan ja Suomen koulujen välillä sekä tutustua erityisesti kuurojen lasten opetuksessa käytettäviin toimiviin käytänteisiin ja työtapoihin.

Suomi ja Jyväskylä oli heille tuttu paikka Matti Kuorelahden kautta, joka on toiminut Jyväskylän yliopistossa erityispedagogiikan lehtorina ja kasvatustieteen laitoksen johtajana (emeritus). Hän oli esitellyt suomalaista erityisopetusta ja opettajien koulutusta Amity Foundationissa. EduClusterin organisoiman vierailun aikana Amity Foundationin ryhmä oli päässyt seuraamaan opetusta päiväkodissa ja erityiskoulussa, tutustunut erityislasten perheille tarjottavaan tukeen sekä kuullut oppimisvaikeuksien tukemisesta ja tutkimuksesta Niilo Mäki Instituutissa.

Péng Xiáguāng, China National Institute of Education Sciencesista kertoi myös heidän ryhmänsä nauttineen vierailustaan Jyväskylässä todella paljon. He työskentelevät Kiinassa erityisopetuksen parissa tukien inklusiivisten koulujen toimintaa kouluttamalla opettajia ja konsultoiden kouluja erityislapsiin liittyvissä asioissa.

Xiáguāng kertoo, että Kiinassa on tällä hetkellä menossa suuri erityisopetukseen liittyvä uudistus: erityiskouluissa järjestettävän opetuksen sijaan painopiste halutaan tulevaisuudessa yhä vahvemmin siirtää inklusiiviseen opetukseen. Heidän vierailunsa tavoite olikin oppia ja nähdä käytännössä, kuinka erityisopetusta toteutetaan PISA-vertailuissa hienosti pärjänneessä Suomessa.

Jyväskylässä viettämiensä kahden päivän aikana ryhmä oli päässyt tutustumaan kouluihin, joissa he olivat seuranneet opetusta, jutelleet opettajien ja rehtoreiden kanssa sekä käyneet Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Xiáguāng kertoo, että suurimman vaikutuksen häneen oli vierailun aikana tehnyt Suomen koulujärjestelmä, joka hyväksyy kaikki oppilaat sellaisina kuin he ovat. Oppilaiden keskinäisen kilpailun ja vertailun sijaan suomalaisissa kouluissa korostetaan kaikkien osallistumista omien kykyjensä mukaan sekä yhteistyön tekemistä toisten oppilaiden ja luokkien kanssa. Toinen merkittävä asia on hänen mukaansa vahva luottamus opettajien osaamiseen, ammattitaitoon ja motivaatioon, jota ei täällä tarkkailla säännöllisin testein ja mittauksin. Hän toivookin voivansa viedä näitä asioita jollain tasolla eteenpäin myös Kiinassa.

Kuvassa Jyväskylässä vierailulla ollut China National Institute of Education Sciencesis-ryhmä  ZHAO Xiaohong; PENG Xiaguang; FENG Yajing; YANG Xijie sekä keskellä Matti Kuorelahti Jyväskylän yliopistosta ja Olli-Pekka Malinen Niilo Mäki Instituutista.