Omat työkalut

Maltti - Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus

Maltti, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus on käsikirja, joka kuvaa yksityiskohtaisesti 8-11-vuotiaille kehitetyn Maltti-kuntoutuksen perusteet ja toteutuksen. Kirjassa kerrotaan, kuinka toteutetaan 20 ryhmätapaamista ja se sisältää lähes kaiken kuntoutuksessa tarvittavan materiaalin. Valmis toimintamalli helpottaa lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteuttamista. Käsikirja koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa kuvataan kuntoutuksen teoreettiset perusteet.  Yleisohjeistus kuntoutuksen toteuttamiseen annetaan kirjan toisessa osassa. Kirjan kolmannessa osassa on tarkka kuvaus 20 tapaamisen toteuttamiseksi ja viimeisessä osassa kirjaa kuvataan Maltti-kuntoutuksesta saatuja kokemuksia. Lisäksi kirjan mukana on kuntoutusmateriaalin sisältävä CD-levy, josta materiaali on helposti tulostettavissa. Kirja on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Mika Paananen, Heinonen Johanna, Knoll Jochen, Leppänen Ulla, and Närhi Vesa

Ei

2011

Maltti, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus on käsikirja, joka kuvaa yksityiskohtaisesti 8-11-vuotiaille kehitetyn Maltti-kuntoutuksen perusteet ja toteutuksen. Kirjassa kerrotaan, kuinka toteutetaan 20 ryhmätapaamista ja se sisältää lähes kaiken kuntoutuksessa tarvittavan materiaalin. Valmis toimintamalli helpottaa lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteuttamista. Käsikirja koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa kuvataan kuntoutuksen teoreettiset perusteet.  Yleisohjeistus kuntoutuksen toteuttamiseen annetaan kirjan toisessa osassa. Kirjan kolmannessa osassa on tarkka kuvaus 20 tapaamisen toteuttamiseksi ja viimeisessä osassa kirjaa kuvataan Maltti-kuntoutuksesta saatuja kokemuksia. Lisäksi kirjan mukana on kuntoutusmateriaalin sisältävä CD-levy, josta materiaali on helposti tulostettavissa. Kirja on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
NMI
8

Kummi

    Tehdyt toimenpiteet