Omat työkalut

Tutkimusjulkaisut / Publications

Show by author:

in revision

Associations between private speech, behavioural self-regulation, and cognitive abilities
Aro, T, Poikkeus, A, Laakso, M, Tolvanen, A, and Ahonen, T
Early Childhood Research Quarterly.
Developmental trajectories of early communication skills
Määttä, S, Laakso, M, Tolvanen, A, Ahonen, T, and Aro, T
Journal of Speech, Language, and Hearing Research.
The nature of and factors related to reading difficulties among adolescents in a transparent orthography
Kairaluoma, L, Westerholm, J, Ahonen, T, Torppa, M, and Aro, M
Scientific Studies of Reading .

in press

Core numerical skills for learning arithmetic in children aged five to eight years.
Aunio, P and Räsänen, P
European Early Childhood Education Research Journal.
Early language and behavioral regulation skills as predictors of social outcomes
Aro, T, Eklund, K, Nurmi, J, and Poikkeus, A
Journal of Speech, Language, and Hearing Research.
Test-taking behaviors in a neurocognitive assessment: Associations with school-age outcomes in a Finnish longitudinal follow-Up
Heinonen, J, Aro, T, Ahonen, T, and Poikkeus, A
Psychological Assessment.
Validity of the Play Assessment for Group Settings: An evaluation of differential item functioning between children with specific language impairment and typically developing peers.
Lautamo T, Laakso, M, Aro, T, Ahonen, T, and Törmäkangas, K
Australian Occupational Therapy Journal.

2013

Does training in syllable recognition improve reading speed? A computer-based trial with poor readers from second and third grade
Heikkilä, R, Aro, M, Närhi, V, Westerholm, J, and Ahonen, T
Scientific Studies of Reading, 17(6):398-414.

2012

Kaksoisvaikeushypoteesi ja oppimisvaikeuksien päällekkäisyys
Heikkilä, R
NMI-Bulletin, 22(4):4-13.
LukiMat-palvelu tukemassa lukemisen ja matematiikan taitojen oppimista ja oppimisen arviointia
Latvala, J, Koponen, T, Salmi, P, and Heikkilä, R
NMI-Bulletin, 22(2):36–53.

2011

Are balance problems connected to reading speed or the familial risk of dyslexia?
Viholainen, H, Aro, M, Ahonen, T, Crawford, S, Cantell, M, and Kooistra, L
Developmental Medicine & Child Neurology, 53(4):350-353.
Dysleksiariski luku- ja kirjoitustaidon oppimisen haasteena.
Ketonen, R
Kielikukko, 30(1):2-6.
Dysleksiariski oppimisen haasteena. Lectio Praecursoria.
Ketonen, R
NMI-Bulletin, 27(1):9-13.
Ekapeli-Maahanmuuttaja lasten lukemaan oppimisen tukena
Rantanen, V
NMI-Bulletin, 21(1):26-32.
Ekapeli-oppimispeli lukemisen ydintaitojen harjoittamiseen
Lyytinen, H, Havimäki, S, Latvala, J, Lampola, M, and Richardson, U
In: Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä, ed. by A. Hautamäki & K. Oksanen. Jyväskylän yliopisto, Agora Center, chap. 5.1, pp. 114-134. (ISBN: 978-951-39-4233-5).
Loikkiksella ketteräksi
Viholainen, H, Hemmola, P, Suvikas, J, and Purtsi, J
Niilo Mäki Instituutti & Suomen CP-liitto ry, Jyväskylä, 1 ed. (ISBN: 978-951-39-4275-5).
Maltti - Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus
Paananen, M, Johanna, H, Jochen, K, Ulla, L, and Vesa, N
NMI. Kummi.
Matemaattisten oppimisvaikeuksien arviointi esi- ja alkuopetusikäisillä maahanmuuttajalapsilla: Johdanto
Räsänen, P
NMI-Bulletin, 21(1).
Motivoimaa-hanke ammatillisen nuorisoasteen koulutuksessa
Määttä, S, Kiiveri, L, and Kairaluoma, L
NMI-Bulletin, 21(2):36-50.
Näkökulma motivaatioon: nuorten ajattelu- ja toimintatavat
Määttä, S
NMI-Bulletin, 21(2):12-16.
Sujuva lukutaito suomalaislapsen haasteena
Aro, M, Huemer, S, Heikkilä, R, and Mönkkönen, V
Psykologia, 46 :153 - 155.
Suspected Motor Problems and Low Preference for Active Play in Childhood Are Associated with Physical Inactivity and Low Fitness in Adolescence.
Kantomaa, M, Purtsi, J, Taanila, A, Remes, J, Viholainen, H, Rintala, P, Ahonen, T, and Tammelin, T
PLoS ONE, 6(1):e14554.

2010

Minäkin lasken! Lasten lukukäsitteen harjoitusohjelma
van Luit, J, Aunio, P, and Räsänen, P
Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä.
ADHD – tutkimuksellinen mysteeri, käytännössä kaikille tuttu.
Närhi, V and Klenberg, L
NMI-Bulletin, 20(3):29-28.
Dysleksiariski oppimisen haasteena. Fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen.
Ketonen, R
PhD thesis, Jyväskylän yliopisto. (ISBN: 978-951-39-4113-0).
Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen
Siiskonen, T
PhD thesis, University of Jyväskylä, P.O. Box 35, FI-40014 University of Jyväskylä. (ISBN: 978-951-39-3833-8).
Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen. Lectio Praecursoria.
Siiskonen, T
NMI-Bulletin(2):4-9.
Laaja-alaiset oppimisvaikeudet.
Närhi, V, Seppälä, H, and Kuikka, P
Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä.
Lukutaidon ennustaminen esikouluiässä - Lapsen tuen tarpeen tunnistaminen lukemaan oppimisessa ensimmäisellä ja toisella luokalla.
Heinola, K, Latvala, J, Heikkilä, R, and Lyytinen, H
NMI Bulletin, 20(4):35-49.
Lyhyt konsultaatiomalli ADHD-oireisten lasten käyttäytymispsykologisten tukitoimien suunnitteluun päiväkodeissa.
Kulonen, T, Lahtinen, L, Peitso, S, and Närhi, V
NMI-Bulletin, 20(4):50-60.
Matematiikassa heikosti suoriutuvat oppilaat perusopetuksen 6. luokan alussa.
Räsänen, P, Närhi, V, and Aunio, P
In: Miten matematiikan taidot kehittyvät? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008., ed. by EK Niemi & J Metsämuuronen. Opetushallitus, vol. 17, chap. 6, pp. 165–203. Koulutuksen seurantaraportit 2.
Mitä tiedämme motorisen oppimisen vaikeuksista
Viholainen, H and Ahonen, T
NMI-Bulletin, 20(4):61-69.
Mitä tutkimuksen perusteella tiedetään laaja-alaisista oppimisvaikeuksista
Peltopuro, M, Närhi, V, Kaartinen, J, and Ahonen, T
In: Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, ed. by V. Närhi, H. Seppälä, and P. Kuikka. Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä, chap. 1.6, pp. 86-93.
The association of motor and language development.
Viholainen, H, Ahonen, T, Cantell, M, Tolvanen, A, and Lyytinen, H
In: Connecting paradigms of motor behaviour to sport and physical education, ed. by K. Thomson & A. Watt. Tallinn University Press, Tallinn, Estonia, chap. en tiedä, pp. 232–248.
Trail Making –testi. Käsikirja
Poutiainen, E, Kalska, H, Laasonen, M, Närhi, V, and Räsänen, P
Psykologien kustannus, Helsinki.

2009

Computer-assisted intervention for children with low numeracy skills
Räsänen, P, Salminen, J, Wilson, A, Aunio, P, and Dehaene, S
Cognitive Development, 24:450–472.
Do fatty acids help in overcoming reading difficulties? A double-blind, placebo-controlled study of the effects of eicosapentaenoic acid and carnosine supplementation on children with dyslexia
Kairaluoma, L, Närhi, V, Ahonen, T, Westerholm, J, and Aro, M
Child care health and development, 35(1):112-119.
Does IQ Matter in Adolescents` Reading Disability?
Kortteinen, H, Närhi, V, and Ahonen, T
Learning and Individual Differencies, 19:257-261.
LukiMat erityisopetuksen, yleisopetuksen ja vanhempien tukena.
Latvala, J and Aunio, P
NMI Bulletin, 19(3):30-36.
Nopea sarjallinen nimeäminen ja oppimisvaikeudet: Onko nopealla nimeämisellä erityinen yhteys lukemiseen vai ei?
Heikkilä, R and Aro, M
NMI-Bulletin, 19(2):35-47.
Oppimisvaikeuksien pysyvyys – seurantatutkimus yhdeksästä lukivaikeustaustaisesta nuoresta naisesta
Eloranta, A, Närhi, V, and Ahonen, T
NMI-Bulletin, 19(1):4-19.
Psychiatric comorbidity more common among adolescent females with CD/ODD than among males
Lehto-Salo, P, Närhi, V, Ahonen, T, and Marttunen, M
Nordic Journal of Psychiatry, 63:308-315.
Psychiatric disorders, behavioural and family problems and neuropsychological disabilities are common among adolescent reform school students
Lehto-Salo, P, Närhi, V, Ahonen, T, and Marttunen, M
Psychiatrica Fennica, 40:174-191.
RMAT – Test av räknefärdighet hos evelver i åldern 9–12 år
Räsänen, P, Linnanmäki, K, Haapamäki, C, and Skagersten, D
Niilo Mäki Institut, Jyväskylä.
Rapid Automatized Naming and Learning Disabilities: Does RAN Have a Specific Connection to Reading or Not?
Heikkilä, R, Närhi, V, Aro, M, and Ahonen, T
Child Neuropsychology, 15:343-358.

2008

Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia
Price, G, Holloway, I, Räsänen, P, Vesterinen, M, and Ansari, D
Current Biology, 17(24).
Haaveileva toisluokkalainen tyttö – arjen haasteista käytännön tukitoimiin
Karppinen, M, Petäjä, K, and Närhi, V
NMI-Bulletin, 18(3):33-40.
Hoitamaton ADHD lisää lapsen ja nuoren muiden psykiatristen häiriöiden ja ongelmien riskiä
Puustjärvi, A, Pihlakoski, L, Voutilainen, A, and Närhi, V
Erikoislääkäri, 18:217-220.
Kolmasluokkalaisen pojan tarkkavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen opettajan ja avustajan yhteistyönä
Suoniemi, J, Jokinen, K, and Närhi, V
NMI-Bulletin, 18(3):25-32.
Koulussa toteutettavat tukitoimet ADHD-oireisille lapsille ovat kasvattajien yhteistyötä: Johdanto tapauskuvauksiin
Jokinen, K and Närhi, V
NMI-Bulletin, 18(3):4-6.
Lasten ja nuorten ADHD:n käypä hoito
Puustjärvi, A and Närhi, V
Toimintaterapeutti, 27(2):4-7.
Lukemalla ja tekemällä. Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille
Kairaluoma, L, Ahonen, T, Aro, M, Kakkuri, I, Laakso, K, Peltonen, M, and Wennström (toim.), K
Niilo Mäki Instituutti, 1.painos ed. (ISBN: 978-951-39-3345-6).
Varhaisten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelma päiväkodeille
Mattinen, A, Räsänen, P, Hannula, M, and Lehtinen, E
NMI-Bulletin, 4:40-53.
Verbal ordinal classification with multicriteria decision aiding
Yevseyeva, I, Miettinen, K, and Räsänen, P
European Journal of Operational Research, 185:964–983.

2007

Achievement orientations, school adjustment and well-being: A longitudinal study.
Määttä, S, Nurmi, J, and Stattin, H
Journal for Research on Adolescence, 17(4):789–812.
Boosting Reading Fluency: An intervention case study at subword level
Kairaluoma, L, Ahonen, T, Aro, M, and Holopainen, L
Scandinavian Journal of Educational Research, 51(3):253–274.
Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoito.
Moilanen, I, Närhi, V, Olsén, P, Pihlakoski, L, Puustjärvi, A, Savolainen, A, Virkkunen, L, and Voutilainen, A
Duodecim, 123:3042-3058.
Lasten tarkkaavaisuushäiriön varhaisen tunnistamisen haaste
Närhi, V
Lääkärilehti, 62:273.
Onko kykytasolla merkitystä nuorten lukivaikeudessa?
Nikkanen, H, Närhi, V, and Ahonen, T
NMI-Bulletin, 17(2):4-10.

2006

Achievemen t strategies in peer groups: consequences for school adjustment and norm-breaking behaviors.
Määttä, S, Nurmi, J, and Stattin, H
Scandinavian Journal of Psychology, 47:273–280.
Tarkkaavaisuushäiriöt
Närhi, V
In: Nuorten psyykkisten ongelmien kohtaaminen, ed. by E. Laukkanen, M. Marttunen, S. Miettinen & M. Pietikäinen. Duodecim, Helsinki, chap. 8, pp. 90-98.
Toiminnanohjauksen kehitys
Närhi, V and Korhonen, T
In: Mieli ja aivot. Kognitiivisen neurotieteen oppikirja , ed. by H. Hämäläinen, M. Laine, O. Aaltonen & A. Revonsuo. Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku, chap. 25, pp. 261-267.

2005

KUMMI 4. Oppimisvaikeuksien arviointi: Psykologien, opettajien ja vanhempien yhteistyönä.
Paananen, M, Aro, T, Kultti-Lavikainen, N, and Timo, A
Niilo Mäki Instituutti.
Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, teoriaa ja pohdintaa
Nikkanen, H, Numminen, H, Närhi, V, Leskelä-Ranta, A, Seppälä, H, and Ahonen, T
NMI-Bulletin, 15(3):21-26.
Nopea sarjallinen nimeäminen ja sen yhteydet kielellisiin ja ei-kielellisiin taitoihin – Kirjallisuuskatsaus.
Heikkilä, R
NMI-Bulletin, 15(2):15-35.
Rapid serial naming: Relations between different stimuli and neuropsychological factors.
Närhi, V, Ahonen, T, Aro, M, Leppäsaari, T, Tolvanen, A, Korhonen, T, and Lyytinen, H
Brain and Language, 92:45-57.
Tarkkaavaisuusongelmaisen oppilaan tukeminen yläkoulussa tukikeskustelujen avulla
Huttunen, T and Närhi, V
NMI-Bulletin, 15(3):3-10.
Tehtävien kirjallinen jäsentäminen helpotti tarkkaavaisuusongelmaisen kahdeksasluokkalaisen opiskelua
Holappa, R and Närhi, V
NMI-Bulletin, 15(2):3-8.

2002

Achievement and attributional strategies in the transition from school to work.
Määttä, S, Nurmi, J, and Majava, E
European Journal of Personality, 16:295-311.
Achievement strategies at school: types and correlates
Määttä, S, Stattin, H, and Nurmi, J
Journal of Adolescence, 25:31-46.