Omat työkalut

Ilmaiset materiaalit

Esitteet, mainokset, vapaasti jaettava luentomateriaali

Työrauha kaikille - opas ohjaajalle

Työrauha kaikille toimintamalli on oppimisen ja koulunkäynnin yleistä tukea ja sen avulla voidaan tukea luokkia 5.-9., joissa työrauhaongelmat ovat muodostuneet oppimisen ja opetuksen esteeksi. Tukitoimimallilla pyritään vähentämään työrauhaongelmien esiintymistä ja parantamaan tätä kautta oppimisilmapiiriä luokassa. Oppaan avulla kouluilla voidaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida luokkatason tukitoimia häiriökäyttäytymisen vähentämiseksi.

Kummimateriaali sisältää Työrauha kaikille käsikirjan sekä cd-levyn. Cd-levyltä löytyvät toimimallin ohjaamisessa käytettävät diaesitykset sekä eri toimijoille suunnatut lomakkeet. Hinta 52 euroa

Työrauha -kummin voit tilata täältä.

Ilmainen Työrauha kaikille - opas ohjaajalle

Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon - Opettajan vinkkikirja

Tämän vinkkikirjan tarkoitus on selvittää lyhyesti motivaatiota heikentäviä tekijöitä, valaista motivaation rakentumista tukevia osatekijöitä ja jakaa opetus- ja opiskelijahuoltohenkilöstön käytännössä testaamia, hyviksi havaitsemia Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon ja negatiivisen keskeyttämisen ehkäisemiseen.

PDF document icon opettajan vinkkikirja.pdf — PDF document, 1.80 MB (1892526 bytes)

PDF document icon OMIS_Opas matematiikka lasten vanhemmille_web.pdf — PDF document, 1.83 MB (1913821 bytes)

OMIS-oppaat

Oppimisvaikeudet ja lapsen oma kokemus (OMIS; RAY, 2011–2013) -hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin liittyvistä kokemuksista sekä tuottaa materiaalia niiden arvioimiseen ja myönteisen minäkäsityksen tukemiseen opettajien ja terapeuttien käyttöön. Hankkeessa tehty KUMMI 11 -julkaisu "Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin" sisältää teoreettista tietoa mm. minäkäsityksestä ja minäpystyvyydestä sekä niiden yhteydestä oppimisvaikeuksiin. Sen mukana tulee CD, jolta löytyy Minä koululaisena -kysely ja runsaasti yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia ns. OMIS-tehtäviä. Kummin voit tilata täältä.

Hankkeessa tehtiin kahdeksan oppaan sarja oppimisvaikeuksista lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Oppaissa kuvataan lukemisen ja matematiikan taitojen kehitystä ja niihin liittyviä vaikeuksia, vaikeuksien syitä, apukeinoja ja sitä, miltä vaikeus voi tuntua. Oppaat on tarkoitettu lapsen tai nuoren itsensä luettavaksi tai yhdessä aikuisen kanssa työstettäväksi. Vanhemmille on lisäksi omat oppaat.

 

Lataa oppaat tästä (pdf):

Opas lukivaikeudesta lapsille

Opas lukivaikeudesta nuorille
Opas lukivaikeudesta lasten vanhemmille
Opas lukivaikeudesta nuorten vanhemmille

Opas matematiikan oppimisvaikeuksista lapsille
Opas matematiikan oppimisvaikeuksista nuorille
Opas matematiikan oppimisvaikeuksista lasten vanhemmille
Opas matematiikan oppimisvaikeuksista nuorten vanhemmille

Huom! Oppaiden sivutus on tehty siten, että tulostettaessa voidaan käyttää vihkotulostus/booklet-toimintoa.

Opassarja on saatavissa myös painettuna versiona. Voit tilata sen täältä.

LUKUSIIVET - lukudiplomi

LUKUSIIVET NOSTAVAT LUKUSIIVILLE – INTOA LUKEMISEEN

Lukusiivet on Niilo Mäki Instituutin ideoima ja kehittämä lukusujuvuuteen tähtäävä uudenlainen lukudiplomi. Se on tarkoitettu oppilaille, joille lukeminen on haasteellista tai se ei kiinnosta. Listaan on valittu lapsia kiinnostavia hauskoja, lyhyitä ja helposti luettavia kirjoja. Lukusiivet on tarkoitettu alakoulun 2.–6. luokille. Lukusiivet-lukudiplomia voi käyttää sähköisessä muodossa.

Lukusiivet-lukudiplomiin on kerätty oppilaiden, opettajien ja asiantuntijoiden suosittamia kirjoja sekä kirjauutuuksia. Diplomia varten luettiin ja pisteytettiin noin 400 kirjaa, joista valittiin tietyillä perusteilla helppolukuiset kirjat. Mukana työssä oli Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hanke (2012–14) sekä Jyväskylän kaupunginkirjasto.

Lukusiivet-kirjalista on käytettävissä Jyväskylän kaupunginkirjaston sivuilla:

https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/lukusiivet

 

Lukudiplomista voi lukea lisää hankkeen sivuilta http://www.nmi.fi/fi/projektit/lukemissujuvuuden-kehityksen-tukeminen-kouluiassa.

 Keski-Kirjastot, Brand United Oy

Kuva: Keski-Kirjastot, Brand United Oy

Lukusilta.fi - Tieto ja tukea koteihin

 

Lukusilta.fi tarjoaa tietoa ja vinkkejä siihen vaiheeseen, kun lapsi osaa jo lukea, mutta lukeminen on hidasta, takkuista tai lapsi ei innostu harjoittelemaan. Sivusto on tarkoitettu vanhemmille sekä muille asiasta kiinnostuneille! 

 Tietoa -osiosta löytyy tietoa yleisesti lukemisesta ja sen tukemisesta, lukemisvaikeudesta ja sen tunnistamisesta sekä lapsen vahvuuksien hyödyntämisestä.

Kokemuksia -osiossa on haastatteluvideoita vanhempien ja opettajien käytännön kokemuksista, koulun keinoista tukea lasta sekä vinkkejä kotiarkeen.

Kotiharjoittelua -osioon on koottu kattava vinkkipankki kotiharjoittelun tueksi, harjoittelun perusperiaatteita sekä yhdessä täytettävä harjoittelun sopimuspohja.

 

Käy tutustumassa osoitteessa: http://lukusilta.fi 

 

Kärkihankeselvitys - Taide ja kulttuuri osaksi koululaisten päivää

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä selvitys hallituksen kärkihanke 4 toimenpide 1 toteuttamisesta. Niilo Mäki Instituutti arvioi Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toteutumista. Selvityksen tavoitteena on nostaa esille keskeisiä kärkihankkeessa rahoitettujen hankkeiden onnistumista tukevia sekä toteuttamista haittaavia tekijöitä. Raportissa kuvataan myös muita arvioinnissa ilmenneitä asioita, jotka tulisi ottaa huomioon tulevissa hankkeissa sekä muissa lastenkulttuurin tai taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantamiseen kohdentuvissa toimenpiteissä. Arviointi kohdistui lukuvuonna 2016-2017 toteutettuihin, kärkihankkeen ensimmäisen hakukierroksen hankkeisiin.

PDF document icon karkihanke-raportti.pdf — PDF document, 1.53 MB (1601839 bytes)