Omat työkalut

Niilo Mäki -säätiö

Niilo Mäki -säätiö instituutin taustavoimana

Niilo Mäki -säätiö on perustettu jatkamaan ja kunnioittamaan professori Niilo Mäen elämäntyötä. Niilo Mäen toiminnalle oli ominaista tieteellinen monialaisuus, etenkin (neuro) psykologisen ja erityispedagogisen tietämyksen yhdistäminen. Toisaalta hän tunsi ja arvosti myös käytännön kentällä tehtävää työtä ja ponnisteli tieteellisen tiedon viemiseksi tukemaan yhteiskunnallista kehitystä, päätöksentekoa ja käytännön työtä. Näiden asioiden korostaminen on lähtökohtana myös Niilo Mäki -säätiön toiminnassa.

Niilo Mäki -säätiö perustettiin 21.6.1990 edistämään lasten ja nuorten neuropsykologista tutkimusta sekä kuntoutusta.. Sen perustajatahot olivat Jyväskylän yliopistoyhdistys (nykyisin Jyväskylän yliopistosäätiö), Jyväskylän kaupunki, Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys (nykyisin Haukkalan säätiö) ja Niilo Mäen perikunta. Niilo Mäki -säätiön perustamisessa ja jatkuvasti sen toiminnassa on ollut aktiivisesti mukana Niilo Mäen puoliso, FT Onerva Mäki, joka myös itse on tehnyt merkittävän elämäntyön vammaisten lasten erityisopetuksen kehittäjänä.