Omat työkalut

Verkkoliitteet

Lehti 4/2014

MOTORIIKAN OPPIMISVAIKEUS: TUNNISTAMINEN JA TUKEMINEN KOULUYMPÄRISTÖSSÄ
Miten voimme tunnistaa lapset, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia ja tukea heitä kouluympäristössä?

1,2
Piritta Asunta, 2Ida Mälkönen, 3Helena Viholainen, 4Timo Ahonen ja 1Pauli Rintala
1
Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, 2 Suomen CP-liitto ry, 3 Erityispedagogiikan yksikkö, kasvatustieteen laitos, 4 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Liite 1. Normiperusteisten, Suomessa esiintyvien standardoitujen testien psykometrisiä ominaisuuksia

Liite 2. Interventioiden lähestymistapojen jaottelu Smits-Engelsmanin ym. (2013) mukaan