4/2012

Bulletin nro 4/2012

TUTKIMUKSET

Kaksoisvaikeushypoteesi ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen

Riikka Heikkilä

Yksinkertaisten kirjoitettujen sanojen tunnistus sujuvilla ja hitailla lukijoilla kirjain-äänne vastaavuudeltaan säännönmukaisessa suomen kielessä

Jarkko Hautala & Mikko Aro

Onnistuiko ohjaus? Englannin kielen harjoittelu suomenkielisillä lukiolaisilla

Piia M. Björn & Paavo H. T. Leppänen

Ajattelun taitojen interventiotutkimus ensimmäisen luokan heikoille oppilaille - pilottitutkimuksen tuloksia

Risto Hotulainen & Janna Linnansaari

Kuudesluokkalaiset uhreina. Masennuksen, somatisaation ja väkivaltaideaation yhteydet viktimisaatioon

Lotta Uusitalo-Malmivaara