3/2012

Bulletin nro 3/2012

TOIMITUKSELTA

 

PUHEENVUORO

Suuntaviivoja yhteisöllisen oppimisen tutkimukseen
Miika Marttunen

Kun oppiminen ei suju - mikä kiikastaa ja haittaako se
Paavo Leppänen

TUTKIMUKSET

Esikoululaisten matemaattisten taitojen kehityksen tukeminen Minäkin lasken! -harjoitusohjelmalla
Erja Lusetti & Pirjo Aunio

Matematiikassa heikosti suoriutuneiden lasten laskustrategioiden kehitys
Elina Rusanen & Pekka Räsänen

Vertaissuhdevaikeudet, kielelliset taidot sekä lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen
Jere Vartiainen, Anna-Maija Poikkeus, Marja-Kristiina Lerkkanen, Jari-Erik Nurmi & Noona Kiuru