2/2012

Bulletin nro 2/2012

TOIMITUKSELTA

 

TUTKIMUKSET

Ohjausvuorovaikutuksen laadun yhteys lasten taitojen ja motivaation kehitykseen esiopetuksessa
Eija Pakarinen, Marja-Kristiina Lerkkanen & Anna-Maija Poikkeus

KATSAUKSET

Tavoitteena sujuva lukutaito
Sini Huemer, Paula Salmi & Mikko Aro

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET

Strukturoitu ryhmätoimintamalli päivähoidon henkilökunnan osaamisen ja jaksamisen tukemiseksi
Tiina Linnove & Taru Kivijärvi

LukiMat-palvelu tukemassa lukemisen ja matematiikan taitojen oppimista ja oppimisen arviointia
Juha-Matti Latvala, Tuire Koponen, Paula Salmi & Riikka Heikkilä

LUKIVA:lla lukijaksi
Anne Puolakanaho

Peruslaskutaito matematiikan kivijalkana
Tuire Koponen