1/2012

Bulletin nro. 1/2012

TOIMITUKSELTA

 

LECTIO PRAECURSORIA

Inkluusioreitit ja yhdessä oppimisen edellytykset
Marjatta Mikola

TUTKIMUKSET

Oppilaiden moninaisuus perusopetuksessa haastaa pedagogiikan muuttumaan
Marjatta Mikola

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET

Kodin ja koulun yhteistyön tehostaminen
Juha-Matti Latvala

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisenryhmämuotoinen Maltti-kuntoutus
Mika Paananen, Johanna Heinonen, Jochen Knoll, Vesa Närhi & Ulla Leppänen