3/2013

Bulletin nro 3/2013

TOIMITUKSELTA

 

LECTIO PRAECURSORIA

Nuorten uratavoitteet sosiaalisessa kontekstissa
Lotta Tynkkynen

TUTKIMUKSET

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupolut - oppilaiden kokemuksia koulunkäyntiin liittyneistä merkityksellisistä tekijöistä
Minna Kyttälä, Hanna-Maija Sinkkonen & Kati Ylinampa

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET

Ruskeasuon koulun kehittämishanke: HOJKS-tavoitteet ICF-viitekehyksessä
Irene Rämä, Saila Teinilä, Leena Airaksinen & Riitta Tiainen

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus nuorille - Kokemuksia pilottiryhmästä
Erja Ristimäki & Kati Rantanen