3/2011

Bulletin nro. 3/2011

TOIMITUKSELTA

 

LECTIO PRAECURSORIA

Lukemaan oppimisen kivisellä tiellä
Nina Saine

TUTKIMUKSET

Vanhemmuustyylien merkitys taidoiltaan erilaisten lasten sosiaalisessa kompetenssissa
Riikka Keinänen, Kaisa Aunola, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus, Jari-Erik Nurmi & Noona Kiuru

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET

Työrauha kaikille – tukitoimia yläkoulun työrauhaongelmiin
Tiina Kiiski & Hannele Kärkkäinen

Pertti Ex ja laaja-alaiset ammatillisen opiskelukyvyn haasteet
Pekka Kuikka, Tarja Salonen, Pekka Niutanen, Kaisa Haapakoski & Marjo Polvi-Pohjola