1/2011

Bulletin nro. 1/2011

Toimitukselta


Puheenvuoro

Oppimisvaikeuksien tunnistaja vai kielenopettaja? Pohdittavana valmistavan luokan opettajan kelpoisuus
Minna Kyttälä, Hanna-Maija Sinkkonen & Svetlana Hautala

Lectio Preacursoria

Dysleksiariski oppimisen haasteena
Ritva Ketonen

Tutkimukset

Maahanmuuttajalasten erityisluokkasiirrot – syynä todelliset oppimisvaikeudet vai heikko kielitaito?
Hanna-Maija Sinkkonen, Minna Kyttälä, Olivia Karvinen & Pirjo Aunio

Ekapeli- Maahanmuuttaja hankkeen tuloksia
Vesa Rantanen

Kokeilut ja käytänteet

Maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksien tunnistaminen
Anu Arvonen

Matemaattisten oppimisvaikeuksien arviointi esi- ja alkuopetusikäisillä maahanmuuttajalapsilla: Johdanto
Pekka Räsänen