4/2010

Bulletin nro. 4/2010

Toimitukselta

 

Tutkimukset

Kuurojen ja huonokuuloisten oppilaiden opetus muutoksessa
Helena Sume

Kokemuksia starttiluokasta ponnahduslautana koulussa suoriutumiseen
Alisa Alijoki

Lukutaidon ennustaminen esikouluiässä. Lapsen tuen tarpeen tunnistaminen lukemaan oppimisessa ensimmäisellä ja toisella luokalla.
Karoliina Heinola, Juha-Matti Latvala, Riikka Heikkilä & Heikki Lyytinen

Lyhyt konsultaatiomalli ADHD-oireisten lasten käyttäytymispsykologisten tukitoimien suunnitteluun päiväkodeissa
Tuuli Kulonen, Liisa Lahtinen, Satu Peitso & Vesa Närhi

Katsaukset

Mitä tiedämme motorisen oppimisen vaikeuksista?
Helena Viholainen & Timo Ahonen