1/2010

Bulletin nro. 1/2010

Toimitukselta

 

Tutkimukset

Matemaattisilta taidoiltaan heikkojen lasten ja nuorten visuaalis-spatiaaliset työmuisti-valmiudet
Minna Kyttälä

Kouluikäisten lasten työmuistin toiminta ja kehittyminen
Virve Vuontela

Kokeilut ja käytänteet

Työmuisti oppimisen työkaluna
Laura Sokka, Emilia Luotoniemi, Heli Numminen& Ulla Vedenkannas

Ajankohtaista

Niilo Mäki - Aikaansa edellä
Joel Niemi

Niilo Mäki Instituutin juhlavuosi 2010