4/2009

Bulletin nro. 4/2009

Esipuhe


Tutkimukset

Varhain ja monipuolisesti liikkeelle lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen arvioinnissa - kuvausta ja tutkimustuloksia Esikko-tutkimuksesta ja Ensikartoitus-kyselystä
Marja-Leena Laakso, Kenneth Eklund, Tuija Aro, Sira Määttä & Anna-Maija Poikkeus

Kielelliset vaikeudet ja toiminnanohjauksen ongelmat käytöshäiriöisilllä nuorilla - selittääkö samanaikainen lukivaikeus tai tarkkaavuuden häiriö vaikeuksia?
Ari Kuuri

Maahanmuuttajalasten koulunkäynti kolmen opettajan näkökulmasta
Hanna-Maija Sinkkonen, Pirjo Aunio & Sirpa Väliniemi

Kokeilut ja käytänteet

Intensiivikoulutuksen toimivuus kasvatuksen ammattilaisten oppimisvaikeustiedon täydentämisessä
Pirjo Aunio, Riikka Mononen & Tuire Koponen

Ajankohtaista

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimisvaikeudet suomalaisen koulutusjärjestelmän haasteena
Joel Niemi