3/2009

Bulletin nro. 3/2009

Esipuhe

 

Tutkimukset

Lukemaan oppimisen kehitykselliset alaryhmät
Minna Torppa, Asko Tolvanen, Anna-Maija Poikkeus, Kenneth Eklund, Marja-Kristiina Lerkkanen, Esko Leskinen & Heikki Lyytinen

Kokeilut ja käytänteet

DAISY-äänikirjat oppimisen tueksi
Stina Grönroos & Anu Hautalampi

LukiMat erityisopetuksen, yleisopetuksen ja vanhempien tukena
Juha-Matti Latvala & Pirjo Aunio

Koutsi-ryhmät kouluilla – hiljaliikuntaa ja vähän muutakin
Riia Lindblom-Ikonen, Sannaliisa Kesti & Liisa Klenberg