2/2007

Bulletin nro. 2/2007

Toimitukselta


Tutkimukset

Onko kykytasolla merkitystä nuorten lukivaikeudessa?
Hanna Nikkanen, Vesa Närhi & Timo Ahonen

TOMERA – Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa
Tuija Aro, Marja-Leena Laakso & Vesa Närhi

Kokeilut ja käytänteet

ARMI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle
Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus & Ritva Ketonen

Niilo Mäki Instituutti vuonna 2006

Tutkimus- ja kehittämistyö moninaista