Omat työkalut

Ymmärrämmekö näkemäämme? – Uusi julkaisu tarjoaa tietoa lasten ja nuorten hahmottamisen häiriöistä

Neuropsykologi Hekummi12li Isomäen kirjottama ja Niilo Mäki Instituutin julkaisema ”Kummi 12. Ymmärrämmekö näkemäämme? – visuaalisen hahmottamisen häiriöt” –opas antaa perustietoa näkötiedon käsittelystä aivoissa, sen keskeisimmistä kompastuskivistä eli niin sanotuista visuaalisen hahmottamisen häiriöistä sekä niiden merkityksestä erityisesti oppimisen kannalta.

- Onnistunut hahmottaminen pitää sisällään monia toisiinsa liittyviä aivojen työskentelyvaiheita, Isomäki kertoo. Näkötiedon matka silmästä aivoihin on pitkä ja mutkikas, ja sen varrelle mahtuu monia ”vaaran paikkoja”. -Opas on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville, jotka kohtaavat työssään visuaalisen hahmottamisen kehityksellisiä vaikeuksia, Isomäki kertoo. -Erityisesti opas antaa tietoa lasten vaikeuksien tunnistamiseen ja tuen suunnitteluun opettajille, erityisopettajille ja psykologeille.

-Ihmisellä näköaisti on yhtä merkittävä kuin esimerkiksi koiralla hajuaisti, kertoo neuropsykologi Heli Isomäki. Useissa aivo- ja viestintätutkimuksissa on osoitettu näkötiedolla olevan valtaisa merkitys tiedonkäsittelyprosessissa, joka auttaa meitä ymmärtämään maailmaa ja toimimaan siinä. Vaikka tällä hetkellä tieto visuaalisten häiriöiden vaikutuksista toimintakykyyn onkin melko ristiriitaista, olen omalla kliinisen neropsykologin vastaanotollani vakuuttunut siitä, että juuri visuaaliset vaikeudet vaikuttavat toimintakykyyn huomattavasti laajemmin kuten esimerkiksi lukemisen ja laskemisen vaikeudet, Isomäki toteaa. -Visuaalisten häiriöiden ymmärtäminen on vielä lapsenkengissä. Meiltä puuttuu yhteisnäkemys siitä, millä kaikilla tavoilla näkötiedon käsittely voi häiriintyä ja miten häiriöt vaikuttavat käytännön elämään, Isomäki pohtii. 

Oppaan painopiste on häiriöiden vaikutuksessa kouluoppimiseen. Se perehdyttää lukijan visuaalisen hahmottamisen mekanismeihin ja häiriöiden erilaisiin ilmenemismuotoihin erityisesti lapsuus- ja nuoruusiässä. - Opas tuo apua myös siihen, miten hahmotusvaikeudet voi ottaa huomioon eri oppiaineissa ja oppikirjoissa, Isomäki kertoo. Se auttaa arvioimaan visuaalisten häiriöiden merkitystä yksittäiselle lapselle ja nuorelle tai vaikkapa koko koululuokalle. -Opas sisältää kokoelman teorioita, osin kiistanalaisia tutkimustuloksia, kliinisiä kokemuksia ja tarinoita, jotka kumpuavat elävästä elämästä, Isomäki kuvailee.

Tilaukset verkkokaupastamme

Lisätietoja:

Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

0400-909 828

heli.isomaki@ludus.fi

Lehdistökappaleiden tilaustiedot:

Mirja Myllykoski, mirja.myllykoski@nmi.fi

Tietoa Kummi -julkaisusarjasta:

Niilo Mäki Instituutin KUMMI-julkaisusarjassa esitellään oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä. Sarjan kirjoittajat ovat asiaintuntijoita, jotka seuraavat oppimisvaikeusalan tutkimusta sekä tuntevat erityistä tukea tarvitsevien lasten arvioinnin, opetuksen ja kuntoutuksen psykologisia ja pedagogisia käytäntöjä.